Sınav Geçerlilik Süreleri

ALES, GRE ve GMAT kaç yıl geçerlidir?

ALES sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

GRE sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

GMAT sınavının geçerlilik süresi 5 yıldır.

Yabancı Dil Sınavları kaç yıl geçerlidir?

Dil belgesinin üzerinde bir geçerlilik tarihi belirtilmişse o tarih geçerlidir.Geçerlilik süresi belirtilmeyen ÜDS, YÖKDİL, YDS ve e-YDS sınav sonuçlarının sınav sonuç ilan tarihinden itibaren geçerlilik süresi 5 yıldır.