Değerlendirme ve Şartlar

*Tezli Yüksek Lisans ve Doktora

Başvuran adaylar (%50 x ALES) + (%25 x MNO) + (%25 x Yabancı Dil) ile hesaplanan başarı puanlarına göre sıralanmakta ve en üst sıradan itibaren kontenjanlara göre asil ve yedek olarak yerleştirilmektedir.

*Tezsiz Yüksek Lisans

Başvuran adaylar (%10 x ALES) + (%80 x MNO) + (%10 x Yabancı Dil) ile hesaplanan başarı puanlarına göre sıralanmakta ve en üst sıradan itibaren kontenjanlara göre asil ve yedek olarak yerleştirilmektedir. 

Tezsiz Yüksek Lisans Başvurularında ALES ve DİL Puan şartı aranmaz, varsa bunların puanlarının %10'u başarı puanına katılır.

 

*Öğrencinin transkriptinde Mezuniyet Not Ortalaması (MNO) 100 üzerinden verilmekte ise hesaplamalarda bu MNO kullanılır. Tranksipt üzerinde MNO *4' lük sistemde ise YÖK'ün 9.10.2008 tarihli duyurusundaki dönüşüm tablosu kullanılarak 100'lük sisteme dönüştürülür.