TR | EN
Misyon ve Vizyon

Vizyon: Ulusal ve Uluslararası düzeyde tercih edilen, Ülkemizin bilimsel birikimine, rekabet gücüne ve evrensel bilime katkı yapan bir eğitim-öğretim birimi olmak.

Misyon: ESOGÜ FBE’nin misyonu, yenilikçi lisansüstü eğitim-öğretim sunma ilkesi doğrultusunda faaliyetlerini sürdürerek bilimsel ve çok boyutlu düşünebilen, gelişime açık yetkin araştırmacılar ve mesleki birikimini artırmış mezunlar yetiştirmektir.