Kurul Kararları

Karar Tarihi

Konu

Kurul

11.05.2017

2017-2018 Güz YY. itibariyle bazı anabilim dallarının zorunlu ders değişiklikleri

EK
13.12.2016 Doktora Tez Savunma Sınavına Girebilme Esasları EYK
13.12.2016 EYK
13.12.2016 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Dönem Projesinin Teslim Süresinin görüşülmesi EYK
29.11.2016 Mazeret Sınavları ile ilgili İlkeler EYK
01.12.2016 YL programında alınan derslerin DR programında alınamaması EK
22.06.2016 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Girebilme Esasları EK
17.03.2016 Özel Öğrenci statüsüyle ders alma esasları EK
25.06.2015 Doktora Mezunlarımıza verilecek diploma eki EK
25.06.2015 Bir dersin akademik yılda bir dönem açılması  EK
25.06.2015 Lisans Öğr. özel öğrenci olarak alabilecekleri ders sayısı EK
25.06.2015 Mezuniyet onayı süreci EK
25.06.2015 Lisansüstü öğrencilerin bilim dalı değişikliği EK
25.06.2015 Zorunlu derslerin uygulama esasları  EK
15.10.2015

Bilimsel hazırlık programında ders muafiyeti esasları 

EK
15.10.2015 Önceki öğrenimlerde alınan derslerin saydırılması esasları  EK
07.05.2015 Bir öğretim üyesinin bir yarıyılda kaç ders açabileceği EK
07.05.2015 Uzmanlık alan dersinin kaç anabilim dalında açılabileceği EK
07.05.2015 Uzmanlık alan dersi değerlendirme türü ve katkıları EK
07.05.2015 Zorunlu derslerin toplam kredisi ve ilkelerinin belirlenmesi EK
07.05.2015 Tezsiz YL dönem projesi'nin kontrolü ve onay aşaması EK
18.05.2006 Tezsiz YL ders aşamasındaki öğrenciler EK