TR | EN
Kurul Kararları

Karar Tarihi

Konu

Kurul

08.05.2018 Mazeret Sınavı ile İlgili İlkeler EYK
27.03.2018 Azami süresinin son yarıyılında olan öğrencilerin tezlerinin son teslim tarihi ile ilgili ilke kararları EYK
10.09.2019 Enstitümüzden ilişiği kesilip tekrar öğrencilik hakkı kazananlar ile diğer üniversitelerde doktora programında ders almış öğrencilerin önceki öğreniminde aldığı derslerin kredilerinin kabul edilme ilkeleri EYK
30.01.2018 Bir öğretim üyesinin bir yarıyılda en fazla kaç ders açabileceği EK
30.01.2018 Önceki öğrenimlerde alınan derslerin saydırılması ilkeleri EK
11.05.2017

2017-2018 Güz YY. itibariyle bazı anabilim dallarının zorunlu ders değişiklikleri

EK
13.12.2016 Doktora Tez Savunma Sınavına Girebilme Esasları EYK
13.12.2016 Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Dönem Projesinin Teslim Süresinin görüşülmesi EYK
01.12.2016 YL programında alınan derslerin DR programında alınamaması EK
22.06.2016 Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Girebilme Esasları EK
17.03.2016 Özel Öğrenci statüsüyle ders alma esasları EK
07.05.2015 ve 10.05.2018 Doktora Mezunlarımıza verilecek diploma eki EK
25.06.2015 Bir dersin akademik yılda bir dönem açılması  EK
25.06.2015 Lisans Öğr. özel öğrenci olarak alabilecekleri ders sayısı EK
25.06.2015 Mezuniyet onayı süreci EK
25.06.2015 Lisansüstü öğrencilerin bilim dalı değişikliği EK
25.06.2015 Zorunlu derslerin uygulama esasları  EK
15.10.2015

Bilimsel hazırlık programında ders muafiyeti esasları 

EK
07.05.2015 Uzmanlık alan dersinin kaç anabilim dalında açılabileceği EK
07.05.2015 Uzmanlık alan dersi değerlendirme türü ve katkıları EK
07.05.2015 Zorunlu derslerin toplam kredisi ve ilkelerinin belirlenmesi EK
07.05.2015 Tezsiz YL dönem projesi'nin kontrolü ve onay aşaması EK
18.05.2006 Tezsiz YL ders aşamasındaki öğrenciler EK