Başvuru

Adaylar için 3 tür lisansüstü öğrenim düzeyi bulunmaktadır. Bunlar

  • Tezli Yüksek Lisans

  • Tezsiz Yüksek Lisans

  • Doktora

Adaylar öğrenim alacakları düzeyde sadece bir programa başvurabilirler.