TR | EN
Haberler/Duyurular

Enstitümüz Personeli ile 2023 yılında Gerçekleştirilen  Toplantı ve Eğitimler:

 • İç Kalite Güvencesi Sistemi ve İç Değerlendirme Çalışmaları Toplantıları 
  03.07.2023
 • İç Kontrol Değerlendirme Toplantıları
  03.07.2023
 • Hizmet içi Eğitimler
  26.09.2023

Enstitümüz Personeli ile 2022 yılında Gerçekleştirilen  Toplantı ve Eğitimler:

 • İç Kalite Güvencesi Sistemi ve İç Değerlendirme Çalışmaları Toplantıları 
  26.10.2022 / 09.11.2022 / 28.12.2022
 • İç Kontrol Değerlendirme Toplantıları
  28.03.2022 / 19.10.2022 / 
  02.11.2022 / 29.12.2022
 • Hizmet içi Eğitimler
  08.04.2022 / 21.10.2022 / 29.12.2022
Dış Danışma Kurulu ve Enstitümüz Kalite Komisyonu Toplantıları:
    Enstitümüz Dış Danışma Kurulu 2021 yılı 2.toplantısı 24.12.2021 tarihined gerçekleştirilmiştir.  
    Enstitümüz Kalite Komisyonu 2021 yılı 2.toplantısı 13.12.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.  
    Enstitümüz vizyon ve misyonu Enstitü Kurulunun 02.07.2021 tarihinde yapılan toplantısında görüşülerek Enstitü Kalite Komisyonu ile Dış Danışma Kurulunun da değerlendirmesine sunulması uygun bulundu. 
   Enstitümüz Kalite Komisyonu Toplantısı 12.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 
   Enstitümüz Dış Danışma Kurulu Toplantısı 12.07.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.