TR | EN

DR-Yeterlik,TezÖneri,TİK,Tez Savunma Sınavları ile Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemleri Süreci
30.10.2020

Doktora Yeterlik Yazılı ve Sözlü, Tez Önerisi, Tez İzleme, Tez Savunması Sınavları ile Tez Teslimi ve Mezuniyet İşlemlerinde İzlenecek Süreçler

 

1-   UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ SINAV SÜREÇLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

2-  YÜZYÜZE SINAV SÜREÇLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğrenme Sistemine Erişim Hakkında Duyuru ( Güncellenmiştir)
30.09.2020

UZEM Öğrenme Yönetim Sistemine Erişim Hakkında

Üniversitemiz öğrencileri UZEM Öğrenme Yönetimi Sistemi UZEMÖYS’e 4 Ekim 2020 tarihinden itibaren NetYetki şifresi ile giriş yapabileceklerdir. Sisteme giriş ile ilgili bilgilere ve uzaktan eğitim videolarına UZEM web sitesinden erişilebilecektir.

Öğrenci NETYETKİ şifresi alma işlemleri için TIKLAYINIZ.

Öğrencilerimizin UZEM Öğrenme Yönetimi Sistemi (UZEMÖYS)'ne Girişi Hakkında

 

Öğrencilerimiz İçin Office 365 Hesap Aktifleme
5.10.2020

Office 365 hizmeti ve hesap aktifleme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız

ÖĞRENCİ KİMLİK KARTLARININ TESLİMİ HAKKINDA
1.10.2020

Öğrenci Kimlik Kartları Teslimi  PANDEMİ tedbirleri kapsamında ertelenmiştir.

Tez Başlığı Bildirimi Hakkında Önemli Duyuru
1.10.2020

TEZ BAŞLIĞI BİLDİRİMİ HAKKINDA

Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olup 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı İtibariyle ders aşamasında başarılı olup halen Tez Başlığını bildirmeyen öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu öğrencilerin Tez Başlıklarını en geç 09.10.2020 tarihine kadar Enstitüye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu tarihe kadar teslim etmeyen öğrencilerin Uzmanlık Alan Dersini almışlarsa Yönetmelik gereği bu dersten kayıtları silinecektir. Uzmanlık Alan Dersini alamayan öğrencilerin AKTS yetersizliği nedeniyle mezuniyet koşullarını sağlayamama durumu ortaya çıkabilir.

TEZ BAŞLIĞI BİLDİRİMİ İŞLEMLERİ

  1. 2019-2020 bahar yarıyılı sonunda kayıtlı olduğu Anabilim Dalının öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerinden oluşan en az 7 adet dersi ve bir seminer dersini başarıyla (her dersin geçme notu en az CC olmalı) tamamlayan ve en az 4,00 üzerinden 3,00 Genel Not Ortalamayı ve 60 AKTS’yi sağlayan tezli yüksek lisans öğrencilerinin web sayfamızda yer alan YL01Tez_Basligi_Bildirim_Formu’nu danışmanları ile e-posta üzerinden iletişime geçerek düzenlemeleri gerekmektedir.
  2. Öğrenci tarafından Ulusal Tez Merkezi web sayfasında tanımlandığı şekilde Tez Veri Giriş Formu doldurulup imzalanmalıdır. Düzenlenen bu form e-posta ile danışmana gönderilmelidir.
  3. Düzenlenen Tez Başlığı Bildirim Formu ve danışmanın da imzaladığı Tez Veri Giriş Formu Enstitünün (fbe.ogrenci.isleri.3@tm.ogu.edu.tr) e-posta adresine 11.09.2020 tarihine kadar danışman tarafından gönderilmelidir.
  4. Etik Kurul izni gereken Tez çalışmasında ilgili Etik Kurul izninin tez konusunun Enstitüye bildirildiği tarihi takip eden en geç 6 hafta içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
  5. Veri toplama araçları kullanılarak uygulama yapılacak Tez çalışmalarında uygulamanın yapılacağı kurum veya idareden alınacak araştırma izninin tez konusunun Enstitüye bildirildiği tarihi takip eden en geç 2 ay içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. (İlgili kurum veya idareden araştırma izni almak için öğrencilerin Etik Kurul izin belgesi ve gerekli diğer belgelerle birlikte, danışmanın uygun görüşü ile Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.)

 

2020-2021 Güz Yarıyılı Bilimsel Arş.Yönt.Ve Etiği dersi şube ve derslik bilgisi(GÜNCELLENMİŞTİR)
24.09.2020

2020-2021 Güz Yarıyılı Bilimsel Arş. Yönt. ve Etiği dersi şube ve derslik bilgisi

2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılında Enstitü dersi olarak açılacak olan Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği dersi aşağıda belirtilen gün-saat ve yerlerde 3 şube olarak aktiflenecektir.

Öğrencilerimizin dersin kendi anabilim dallarına tahsis edilen şubesine kayıt olması gerekmekte olup, aksi durumda kayıt düzeltilecektir.

2020-2021 öğretim yılı güz yarıyılı Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği dersinin Şubeleri ve Yerleri

Dersin

Şubesi

Gün-saat

Derse kayıt olacak öğrencilerin anabilim dalları

A

Çarşamba

09.00-12.00

Kimya

İstatistik

Matematik-Bilgisayar

Bilgisayar Mühendisliği

Elektrik Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

B

Çarşamba

14.00-17.00

Biyoloji

Fizik

Mimarlık

Jeoloji Mühendisliği

Maden Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Bahçe Bitkileri

Tarla Bitkileri

Zootekni,

Tarımsal Biyoteknoloji

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

C

Salı

16.00-19.00

Kimya Mühendisliği

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

Nanobilim ve Nanoteknoloji

Polimer Bilim ve Teknolojisi

Raylı Sistemler

Havacılık Bilimi ve Teknolojileri

Elektrokimya ve Teknolojisi

Enstitümüzde Esnek Çalışma Duyurusu
18.09.2020

Enstitü ESNEK ÇALIŞMA Duyuru Metni