TR | EN

TEZ Aşamasındaki Öğrencilerin EK DÖNEM Taleplerinin Alınması Hakkında
7.05.2021

2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılında Ülkemizde ve Dünyada yaşanan salgın ve salgının seyri nedeniyle, 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılında tez aşamasında olan yüksek lisans öğrencileri ile tez önerisi veya tez aşamasında olan doktora öğrencilerine ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Madde 56/A-(1) uyarınca ek dönem verilebilmesi için başvurular, ilgili kurullarda değerlendirmeye alınarak sonuçlar Enstitü web sayfasında ilan edilecektir.

Bu kapsamda;

  1. Başvurular, en geç 26.06.2021 tarihine kadar dilekçe ile yapılacak olup, dilekçe (fbe.ogrenci.isleri.4@tm.ogu.edu.tr) adresine e-posta ile gönderilecektir.
  2. 26.06.2021 tarihinden sonra yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
  3. Daha önce iki kez Ek Dönem verilen öğrencilerin başvuruları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Başvuru dilekçesi;

Başvuru Dilekçesindeki bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanması gerekmektedir. Başvuru Dilekçesi için (TIKLAYINIZ)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afet ve salgınlarda ek süre

MADDE 56/A – (Ek:RG-4/8/2020-31203)

(1) İlgili enstitü yönetim kurulu önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı ile afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir dönem daha olmak üzere en fazla iki dönem ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOT: Bu kapsamda verilen ek dönemler azami sürelere eklenecek bir yarıyılı ifade etmekte olup, öğrenciler, diğer yükümlülükleri için ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ESOGÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Uygulama Usul ve Esasları’nın ilgili maddelerine tabidirler.

2020-2021 Bahar YY. Derslerin Yürütülmesinde Uygulanacak Öğretim Yöntemleri
8.03.2021

Üniversitemiz Senatosunun 20.02.2021 tarih ve 5/1 sayılı Kararı uyarınca, 2020-2021 öğretim yılı bahar yarıyılında derslerin yürütülmesinde uygulanacak öğretim yöntemleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

1- Teorik Dersler, Seminer Dersi ve Dönem Projesi Dersleri, uzaktan öğretim yöntemi ile gerçekleştirilecektir.

2- Uzmanlık Alan Dersleri, uzaktan veya danışman ve öğrencilerin talepleri halinde, COVID-19 salgını kapsamında gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla yüzyüze de yapılabilecektir.

3- Tez Çalışması Dersleri, uzaktan veya COVID-19 salgını kapsamında gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla yüzyüze de yapılabilecek, Tezi kapsamında uygulama/laboratuvar çalışması yapması gereken öğrenciler için danışman onayını da içeren Laboratuvar Çalışma İzni başvuruları Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitüye iletilecektir.

4- Tez Savunma, Tez Önerisi ve Tez İzleme Sınavları, Enstitü tarafından tanımlanan süreçler doğrultusunda uzaktan (ESUZEM üzerinden) veya yüzyüze yapılabilecek, Doktora Yeterlik Sınavları, Enstitü tarafından tanımlanan süreçlere göre yapılacaktır.

UZEMÖYS Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar
13.11.2020

UZEM Öğrenme Yönetim Sistemi (UZEMÖYS) Üzerinden Uygulanacak Sınavlarda Dikkat Edilecek Hususlar ile ilgili

Öğrenci Duyurusu için TIKLAYINIZ

HES Kodu Uygulaması
4.11.2020

Öğrencilerimizin Dikkatine !...

         Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 02.11.2020 tarih ve 97 sayılı kararı gereğince kamu kurumlarına girişlerde HES kodu bildirilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda Üniversitemize ait binaların girişlerinde tüm personel, öğrenci ve misafirlerimizin HES kodunu görevlilere bildirmesi gerekmektedir

 

 

Öğrencilerimiz İçin Office 365 Hesap Aktifleme
5.10.2020

Office 365 hizmeti ve hesap aktifleme süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız