TR | EN

BANKA HARÇ ÖDEMELERİ
4.02.2020

BANKA-HARÇ-ÖDEMELERİ-DUYURUSU.pdf

2019-2020 Bahar yarıyılı Ders Kayıtları Duyurusu
27.01.2020

1--DERS-KAYIT-İŞLEMİ-ÖĞRENCİ-(1).pdf

2019-2020 Bahar yarıyılı Önerilen Dersler
24.01.2020

2019-2020-Bahar-yy.-Önerilen-Dersler.pdf

Tez Aşamasına Geçecek Yüksek Lisans Öğrencilerine DUYURU
27.01.2020

2019-2020 Bahar Yarıyılında tez aşamasına geçecek tezli yüksek lisans öğrencilerinin

Tez Başlığı Bildirim Formunu (YL-01) 

ve ekinde Ulusal Tez Merkezine giriş yaparak düzenleyecekleri

Tez Veri Giriş Formunu en geç 07.02.2020 tarihine kadar Enstitüye teslim etmeleri gerekmektedir.

Aksi halde bu durumdaki öğrenciler Uzmanlık Alan Dersini alamayacaktır.

2019-2020 Bahar Öğrenci Kimlik Kartı Teslimi
13.02.2020

2019-2020 Bahar yarıyılında Enstitümüze yeni kayıt olan öğrenciler
Öğrenci Kimlik Kartlarını Ders kaydını onaylattıktan sonra
Rektörlük Akıllı Kart Biriminden bizzat almaları gerekmektedir.

LÜ Yönetmelik Uygulama Usül Ve Esasları
27.01.2020

LÜ_Yönetmelik_Uyguma_Usul-ve-Esasları-.pdf

BİLİMSEL HAZIRLIK ÖĞRENCİLERİ VE DERSLERİ(2019-2020 Bahar)
29.01.2020

bilimsel-hazırlık-dersleri-(1).pdf

Özel Öğrenci Başvuru Duyurusu ve Kontenjanları
6.02.2020

                                                                  BAŞVURU TARİHLERİ 

             Kontenjan Sınırı Olmayan Anabilim Dalları için 12 - 14 Şubat 2020 saat 16:30 a kadar
               Kontenjan Sınırı Olan Anabilim Dalları için 12 ve 13 Şubat 2020 saat 16:30 a kadar

Özel öğrencilik başvurusu ve kaydı için 
takip edilecek adımlar 
1

Özel Öğrenci Başvuru Formu doldurularak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından ders onayı alınacaktır.

( Ders seçimi ilgili Anabilim Dalında açılan dersler arasından yapılmalıdır.) 

  1. Özel öğrenci olarak kabul edilen lisans öğrencisi özel öğrencilik süresince, sadece özel öğrencisi olduğu Anabilim Dalının yüksek lisans programından ve en fazla iki adet seçmeli ders alabilir. Lisans öğrenimi sürenlerin özel öğrenci olabilmesi için kayıtlı olduğu lisans programının toplam AKTS kredisinin en az %75'lik kısmını başarmış olmalıdır.
  2. Özel öğrenci olarak kabul edilen lisans derecesine sahip olanlar bir yarıyılda en fazla 4 ders alabilirler. Bu öğrenciler zorunlu derslerden sadece özel öğrencisi olduğu anabilim dalının yüksek lisans programının zorunlu dersini alabilir. Kendi anabilim dalının doktora programının ve diğer anabilim dallarının doktora/yüksek lisans programlarının zorunlu derslerini alamazlar.
  3. Özel öğrenci olarak kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip olanlar bir yarıyılda en fazla 4 ders alabilirler. Bu öğrenciler zorunlu derslerden sadece özel öğrencisi olduğu anabilim dalının doktora programının zorunlu derslerini alabilirler. )
  4. a) Kontenjan kısıtı olmayan (bakınız tablo)anabilim dallarında özel öğrenci olmak isteyenler  başvuru formunu anabilim dalı başkanına onaylattıktan sonra gerekli diğer belgelerle Enstitümüze teslim etmelidir.
    b)Kontenjan kısıtı olan Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Polimer Bilim ve Teknolojisi anabilim dalları için başvurular 12 ve 13 Şubat 2020'de anabilim dalı başkanlığına yapılacaktır.Bu anabilim dallarında özel öğrenci olması uygun bulunanlar 17.02.2020' de Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. İlanda belirtilecek tarihte bu adaylar gerekli belgelerle Enstitüye gelerek ders kaydı yaptıracaklardır. Bu adaylar özel öğrenciliğe kabul edildikleri ilan edildikten sonra katkı payını bankaya yatırmalıdır.
2

Aşağıdaki hesap numaralarına katkı payı yatırılacaktır.

(Uyarı: Yukarıdaki koşullar çerçevesinde ders seçimi yapıp ilgili Anabilim Dalı Başkanından onay alınız. Onay almadan  katkı payını yatırmayınız. Kontenjan kısıtı olan anabilim dallarının adayları web sayfasında özel öğrenciliğe kabul edildikleri ilan edilince katkı payını yatırmalıdır.)

3 Gerekli Belgeler ile birlikte Enstitüye gelmeniz gerekmektedir. 

ÖZEL-ÖĞRENCİ-KONTENJANLARI.pdf

GEREKLİ BELGELER:

1- Onaylı özel öğrenci başvuru formu

2- Diploma fotokopisi (Mezun öğrenciler için)

3- Lisans / Yüksek Lisans not durum belgesi

4- Katkı payı Banka dekontu

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Banka
IBAN No
Katkı Payı
QNB Finansbank
Eskişehir Şubesi
TR33 0011 1000 0000 0090 9505 09 129 TL


(Uyarı: Anabilim Dalı Başkanı'ndan ders onayı aldıktan sonra ödeme yapınız.)

 

 

 

 

2019-2020 Bahar Yarıyılı Bilimsel Arş.Yönt.Ve Etiği dersi şube ve derslik bilgisi
27.01.2020

2019-2020 Bahar yarıyılında Enstitü dersi olarak açılacak olan Bilimsel Arş.Yön. Ve Etiği dersi aşağıda belirtilen gün-saat ve yerlerde 4 şube olarak aktiflenecektir.

Öğrencilerimizin dersin kendi anabilim dallarına tahsis edilen şubesine kayıt olması gerekmekte olup, aksi durumda kayıt düzeltilecektir.

19-20 Bahar YY. Bilimsel Araştırma Yönt. Ve Etiği dersinin Şubeleri ve Yerleri

Dersin Şubesi

Gün-Saat

Yer

Derse kayıt olacak öğrencilerin anabilim dalları

A

Salı

09-12

Kimya Mühendisliği B-49 nolu derslik Zemin kat

Biyoloji,

Fizik,

Kimya,

Bilgisayar Müh.,

Endüstri Müh.

B

Çarşamba 09-12

Prof.Dr.Suat Mirza Konferans Salonu MMF M3 Blok Giriş Katı

Bahçe Bitkileri, 

Tarla Bitkileri,

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik,

Tarımsal Biyoteknoloji,

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme,

Zootekni, 

Mimarlık,

Havacılık Bilimi ve Teknolojisi,

Kimya Mühendisliği

C

Pazartesi 14-17

F5 Blok B4 (B104) Derslik 

İnşaat Müh,

NanoBilim ve Nanoteknoloji,

Polimer Bilimi ve Teknolojisi,

Jeoloji Müh.,

İstatistik,

Matematik-Bilgisayar,

Metalurji ve Malzeme Müh.,

Elektrokimya ve Teknolojisi

D

Çarşamba 14-17

Prof.Dr.Suat Mirza Konferans Salonu MMF M3 Blok Giriş Katı

Elektrik Elektronik Müh.

Makine Müh.,

Raylı Sistemler,

Maden Müh.