TR | EN
Tanıtım

Üniversitemizin Tarihçesi

Eskişehir’deki yükseköğretim kurumları 13.8.1993’te 496 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılmış ve  mevcut Tıp, Mühendislik-Mimarlık ve Fen-Edebiyat Fakülteleri; Sağlık Hizmetleri ve Eskişehir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları , Fen Bilimleri, Metalurji ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ve söz konusu KHK ile kurulan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Eskişehir Osmangazi Üniversitesi adıyla kurumsallaşmıştır. 1994'te Sivrihisar Meslek Yüksek Okulu, 1995'te Ziraat ve İlahiyat Fakülteleri, 1998'de Eğitim Fakültesi kurulmuştur. İlerleyen yıllarda yeni birimler ve merkezler kurulmuştur. Üniversitemizde halen 11 Fakülte, 4 Yüksekokul ve 5 Enstitü mevcuttur. Geçmişi 1970’li yıllara dayanan ve 45 yılı aşan bilimsel birikimi ile köklü ve güçlü bir üniversite olan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çağdaş bilim yolunda kararlı ve yenilikçi adımlarla ilerlemektedir.

Enstitümüzün Tarihçesi

Ülkemizdeki yükseköğretim kurumları 6 Kasım 1981'de yayınlanan 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 28 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı kanun ile yeni düzenlemeye tabi tutulmuşlardır. Bu düzenlemeler ile fakülte bünyeleri içinde yürütülen lisansüstü öğretim ve eğitim faaliyetlerinin üniversite rektörlüklerine bağlı enstitüler tarafından yürütülmesi hükme bağlanmıştır. 1983’te kurulan Enstitümüz Eskişehir’deki yükseköğretim kurumlarını yeniden düzenleyen 13.08.1993 tarihli 496 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde faaliyetlerini devam ettirmektedir. Enstitümüzde halen Bahçe Bitkileri, Biyoloji, Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik, Havacılık Bilimi ve Teknolojileri, İnşaat Mühendisliği, İstatistik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Jeoloji Mühendisliği, Kimya, Kimya Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Matematik-Bilgisayar, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mimarlık, Nanobilim ve Nanoteknoloji, Polimer Bilim ve Teknolojisi, Raylı Sistemler, Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni, Elektrokimya ve Teknolojis, Gıda Mühendisliği ve Bitki Koruma olmak üzere 7’si disiplinlerarası toplam 29 anabilim dalı mevcuttur. Bu anabilim dalları bünyesinde 30 yüksek lisans (ikisi İngilizce), 3 tezsiz yüksek lisans ve 23 doktora (biri İngilizce) olmak üzere toplam 56 programda lisansüstü öğretim yapılmaktadır.

Enstitümüz Tanıtım Kataloğu