TR | EN
►Başvuru Belge Ücretleri

►18.01.2023 tarihli Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 

BELGE ÜCRETLERİ
İŞLEM ÜCRET

Diploma (2.Nüsha)*

200 TL
Diploma Eki (2.Nüsha)* 100 TL

(* )Ücretin Yatırılacağı Banka Hesap Numarası: TÜRK EKONOMİ BANKASI IBAN NO:  TR19 0003 2000 0000 0108 9869 36 

 

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, DİPLOMA EKİ VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Diploma, Diploma Eki, Geçici Mezuniyet Belgesi Ve Sertifikaların Kaybı veya Yenilenmesi

MADDE 23-Diploma ve diğer belgeler aşağıdaki durumlarda yenilenir:

  1. Diplomada kurum tarafından yapılan bir hata varsa yeni diploma düzenlenir.
  2. Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesini kaybedenler ülke çapında dağıtımı yapılan yüksek tirajlı bir gazetede kayıp ilanı verirler. "Kayıp diploma", "Kayıp diploma eki", veya "Kayıp sertifika" başlığını taşıyan bu ilanda; diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin nereden alındığı, numarası, mezuniyet tarihi, kaybedildiğinden hükmü kalmadığı, belgenin vasıflarına ait diğer bilgilerin belirtilmesi şarttır.
  3. Diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin alındığı yere yapılacak olan başvuruda, başvuru dilekçesine kayıp ilanının çıktığı gazete ve bir adet kimlik belgesi fotokopisi, bir fotoğraf ve diploma ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu eklenir.
  4. Kayıtlar göz önünde tutularak başvuru incelenir ve başvurudaki isteğin kabul edilip edilmeyeceğine Üniversite Yönetim Kurulu karar verir. İsteğin kabulü halinde diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgesinin ikinci nüshası (Diplomalarda Türkçe ve İngilizce yeni formatta) hazırlanır. Düzenlenen diploma/sertifika/belgede ikinci nüsha olduğu yazılır ve düzenleme tarihinde görevde bulunan ilgili birim yöneticisi ve Rektörün imzası yer alır.(Değişik. Senato 2/12/2021 34-3)
  5. Tahribata uğraması nedeniyle orijinal şekli ibraz edilen diploma, diploma eki, sertifika veya kurs bitirme belgeleri için ilan şartı aranmaksızın aynı yol izlenerek ikinci nüsha verilir.
  6. İkinci nüshaları kaybedenlere başka nüsha verilmez, yalnız daha önce aslının ve ikinci nüshasının düzenlendiği ve kaybedildiğini belirten kayıp belgesi verilir. Kayıp belgesinin verilmesinde de ikinci nüshaların verilmesi usulü uygulanır.
  7. Mezuniyet tarihinden sonra; hukuki zorunluluk veya cinsiyet değişikliklerinde Üniversite Yönetim Kurulunca alınacak karar ile yeni belge düzenlenir.(Değişik. Senato 2/12/2021 34-3)