TR | EN
Etkinlikler/Haberler

FBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimi

15.05.2023

FBE Uzaktan Çevrimiçi Sınav Takvimi için TIKLAYINIZ...

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tez Savunma ve Yeterlik Toplantıları

22.09.2023

Tez Savunma Toplantıları

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Burcu Çanak

Prof. Dr. Hakan DEmiral

Doç. Dr. Uğur Moralı

Kimya Mühendisliği

22.09.2023

14:00

Kimya. Müh. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:“Lityum İyon Pillerin Termal Davranışının Çok Ölçekli Çok Boyutlu Batarya Modeli İle

İncelenmes

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Abdulrahman Al-Mashhadani

Dr. Ögr. Üyesi Evren Yasa

     

Makine Mühendisliği

21/9/2023

9:00

UZEME

TEZ BAŞLIĞI:Eklemeli İmalata Uygun Soğutucu Tasarım

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Ali Armağan Diler

Doç. Dr. Selim Gürgen

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Sert

Havacılık Bilimi ve Teknolojileri

18.09.2023

13.00

M4 Blok, A112 Dersliği

TEZ BAŞLIĞI:Havaalanı Yer Destek Aracının Aks Mili Hasar Analizi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Burak BİRLİK

Adnan AYHANCİ

-

Biyoloji

06.09.2023

10:00

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

TEZ BAŞLIĞI:Sıçanlarda Metal Karışımı Nedenli Hematotoksisiteye Karşı Curcumin'in Olası Koruyucu Etkileri

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Eda ŞİMŞEK

Doç. Dr. Berrin DURAN

----

KİMYA

23.08.2023

13.30

Kimya Bölümü F5 Blok

TEZ BAŞLIĞI: Bazı Karbazol Türevlerinin Çelik Üzerinde Elektropolimerizasyonları ve Antikorozif Özelliklerinin Araştırılması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Pelinnaz BİLGİN 

Prof. Dr. Buket KUNDUOĞLU 

 

 Biyoloji 

14.7.2023

14:00

Biyoloji Bölümü Toplantı Salonu 

TEZ BAŞLIĞI: Ekşi Hamurlardan İzole Edilen Mikroorganizmaların Gluten Parçalama Yetenekleri 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Öznur ERDOĞAN 


Prof. Dr. L. Berrin ERBAY 

 

 Makine Mühendisliği

13.7.2023

10:00

Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Lab. 

TEZ BAŞLIĞI: Bir Ergimiş Tuz Deney Reaktörü İçin Hava Soğutmalı Isı Değiştirici Tasarımı 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Merve SOYDİNÇ BEY 

Doç. Dr. Meryem ULUSKAN 
 

 

Endüstri Mühendisliğİ

14.7.2023

9:00

ESUZEM 

TEZ BAŞLIĞI: Ürün Kalitesini İyileştirmede FMEA ve Bulanık AHP Yaklaşımları ve PAF Modeli ile Kalite Maliyetlerinin İzlenmesi 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Seda Doğan

Doç. Dr. Pınar Aytar Çelik

Prof. Dr. Temel Özek

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

08.08.2023

14:00

ESOGU- Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI: Çörekotu Yağlarının Fizikokimyasal Özellikleri İle Antioksidan Ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi Ve Yağın Fonksiyonel Ekmek Eldesinde Kullanılabilirliğinin Araştırılması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

503020171002

Prof. Dr. Kemal Özkan

     

Bilgisayar Müh.

27/07/2023

14:00

ESOGÜ Bilgisayar Mühendisliği Toplantı Odası

TEZ BAŞLIĞI:Yazılım Güvenliğinde Derin Öğrenme Tabanlı Kaynak Kod Analizi ve Uygun Kod Önerimi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

503320210041

Dr.Öğr. Üyesi Hakan KUŞAN

     

İnşaat Mühendisliği

28.7.2023

14:00

İnşaat Müh. Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:İnşaat Sektöründe Ölümlü İş Kazalarının Proje Maliyetine Etkisi     

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Ceyda Elmas Nalkıran

Doç. Dr. Kamuran GÖRGÜN

-

Kimya

19/07/23

13:00

ESOGÜ TİM BİNASI YÜKSEK LİSANS DERSLİĞİ

TEZ BAŞLIĞI:Trikarbazol, BODIPY ve Aril Boronik Asit Türevli Bileşiklerin Sentezi, Karakterizasyonu, Boya Duyarlı Güneş Pil Hücreleri (BDGP) Fabrikasyonu ve Uygulamaları

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Tülay ÖZEYRANLI

Prof. Dr. M. Celalettin BAYKUL

     

Nanobilim ve Nanoteknoloji

17/07/2023

15:00

Uzaktan Çevrimiçi

TEZ BAŞLIĞI:II-VI Yarıiletken Bileşiklerinin Manyetik Malzemelerle Katkılanması ve Elektriksel, Optik, Yapısal ve Yüzey Morfolojisi Özelliklerinin Nanokarakterizasyonu.

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Selma YILMAZ

Prof. Dr. Hakan ŞENTÜRK

Doç. Dr. Fatih KAR

Biyoloji

17.07.2023

15.00

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

TEZ BAŞLIĞI:Covid-19 Pozitif Tanılı Hastalarda Böbrek Fonksiyon Değerlerinde Meydana Gelen Olası Değişiklikler

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

İbrahim Cebeci

Prof.Dr.D.Volkan OKUR

     

İnşaat Mühendisliği

17.07.2023

09:00

M4 Blok İnş.Müh. Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Sismik Yükler Altında Kazık Zemin Etkileşiminin Doğrusal Olmayan Analizi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Burak ÖZKAN

Prof.Dr.A.Pınar ÖZTOPCU VATAN

-

Biyoloji

17/07/2023

13.00

Biyoloji Bölüm Başkanlığı Toplantı Odası

TEZ BAŞLIĞI:Renal İskemi Reperfüzyon Hasarı ile İndüklenen Hücre Ölümü ile İlişkili Sırasında Seçilen miRNA'ların Düzeylerinin Zamana Bağlı Değişimlerinin Belirlenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

ZEYENP TUNA

UTKU AVCI

     

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

24.7.2023

13:00

UZAKTAN ÇEVRİMİÇİ

TEZ BAŞLIĞI:Ksilan Polisakkaritinin Bitki Hücre Çeperindeki Lokalizasyonunun Mikroskop Teknikleri Kullanılarak İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Oğuz Acar

Prof. Dr. Melih Cemal Kuşhan

     

Makine Mühendisliği

14.07.2023

15.00

ÇEVRİMİÇİ

TEZ BAŞLIĞI:EB-PBF ve LB-PBF metodları ile üretilen kafes yapıların mekanik özelliklerinin karşılaştırılması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Khayal Mardiyev

Doç.Dr. Selim GÜRGEN

Prof. Dr. Önder ALTUNTAŞ

Havacılık Bil. ve Tekn. ABD

17/07/23

10.00

Uçak Müh. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Havaalanlarının Çevresel Etkileri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

MERT YILMAZ

PROF. DR. MELİH CEMAL KUŞHAN

     

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ

14.07.2023

15:00

ÇEVRİMİÇİ

TEZ BAŞLIĞI:AVİYONİK EKİPMANLARDA ALÜMİNYUM KÖPÜK KULLANIMININ ARAŞTIRILMASI

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Yeliz Bilgin

Prof. Dr. Süheyla Ekmekçi

     

Geometri Anabilim Dalı

13/7/2023

13.00

Uzem

TEZ BAŞLIĞI:MAKSİMUM DÜZLEMDE İZOPERİMETRİ ÜZERİNE

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Neslihan ÇALIŞIR(507220210010)

Dr. Öğr. Üyesi Aysel GÜLBANDILAR

     

GIDA Müh. ANABİLİM DALI

19.07.2023

13.00

ESUZEM

TEZ BAŞLIĞI:Sinbiyotik Kefir Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Göknur Bayrak

Yasemin Gedik

-

Zootekni

14.07.2023

11:00

UZEM (Online)

TEZ BAŞLIĞI:Eskişehir İlinde Yetiştirilen Bazı Koyun Irklarının CAST ve DGAT1 Genotiplerinin Belirlenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Ayşe Mine Tospatlı

Prof. Dr. İlker Kıpçak

-

Kimya Mühendisliği

14.7.2023

15:00

Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Adsorpsiyon Yoluyla Sulu Çözeltiden Boyar Madde Giderimi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Deniz Yılmaz

Prof. Dr. İlker Kıpçak

-

Kimya Mühendisliği

14.7.2023

13:00

Kimya Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Sulu Çözeltiden Adsorpsiyon Yoluyla Bor Giderimi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Tuğçe Nur Demir

Dr. Öğr. Üyesi Sergül Ergin

     

Tarımsal Biyoteknoloji

12.07.2023

11:00

Bölüm Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Biber Bitkisinde Düşük Sıcaklık Stresi Koşullarında Prolin Uygulamalarının lsı Şoku Proteinleri Üzerine Etkisi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Tuğba Kara

Dr. Öğr. Üyesi Sergül Ergin

     

Tarımsal Biyoteknoloji

10.07.2023

11:00

Bölüm Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Biber Bitkisinde Kuraklık Stresi Koşullarında Prolin Uygulamalarının Isı Şoku ve Dehidrin Proteinleri Üzerine Etkisi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

ESİN ŞAHİN

Prof. Dr. Ş. Nevin GÜRBÜZ

     

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

11.07.2023

11:00

UZEM

TEZ BAŞLIĞI:Konumsal Uyarlanmış Çatılara Göre Fokal Yüzeyler

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Furkan Bilgiç

Doç.Dr.Ümit Er

-

Makine Mühendisliği

13.07.2023

11:00

Makine Müh. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:.Rene 65 Süperalaşımının Delik Delme İşleminde Farklı Parametrelerin Taguchi Yöntemiyle Analizi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Bahram Amani

Doç. Dr. Başak Güçyeter

     

Mimarlık

10.7.2023

09:00

ESUZEM

TEZ BAŞLIĞI:Investigating the Effects of Photovoltaic Integrated Shading Devices on Energy Efficiency and Visual Comfort

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Tülay Kayış

Doç. Dr. Ayşe Duygu Kaçar 

-

Mımarlık

12.07.2023

11.00

Çevrimiçi

TEZ BAŞLIĞI:Çok Katmanlı Kentlerin Hafızası: Antakya Örneği"

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Selin Kanar

Doç Dr Ülkü Özten

-

Mımarlık

12.07.2023

11.00

Çevrimiçi

TEZ BAŞLIĞI:Mimarlık İçin Bir Paradigma Olarak Peyzaj

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Burçin Çetin

Prof. Dr. Hakan Demiral

Doç. Dr. Uğur Moralı

Kimya Mühendisliği

7.07.2023

11:00

Kimya Müh. Toplantı salonu

TEZ BAŞLIĞI:Lityum-İyon Pilinin Farklı Deşarj Hızlarında Termal Davranışının Matematiksel Modellenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Burcu Çanak

Prof. Dr. Hakan Demiral

Doç. Dr. Uğur Moralı

Kimya Mühendisliği

7.07.2023

9:00

Kimya Müh. Toplantı salonu

TEZ BAŞLIĞI:Lityum İyon Pillerin Termal Davranışının Çok Ölçekli Çok Boyutlu Batarya Modeli ile İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Kadriye Çelik

Prof.Dr. Süleyman Avcı

-

Tarla Bitkileri

13.07.2023

10.30

ESOGÜ Ziraat Fak. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:     

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Ayşenur HALAÇ

Adnan AYHANCİ

-

Biyoloji

06/07/2023

14:00

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

TEZ BAŞLIĞI:Curcumin'in Sıçanlarda Metal Karışımı Nedenli Lipid peroksidasyonu, Oksidatif Stres ve Kalp Hasarına Karşı Koruyucu Etkileri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Handan ÇİFTÇİ

Adnan AYHANCİ

-

Biyoloji

06/07/2023

10:00

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

TEZ BAŞLIĞI:Curcumin'in Sıçanlarda Metal Karışımı Nedenli Lipid peroksidasyonu, Oksidatif Stres ve Mesane Hasarına Karşı Koruyucu Etkileri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

İbrahim Sakarya

Prof. Dr. Nihal Kayan

-

Tarla Bitkileri

07. 07.2023

11:00

ESOGÜ Ziraat Fak. Dekanlık Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:     

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

501720171005

Prof. Dr. Alper ODABAŞ

-

Matematik-Bilgisayar

11.07.2023

15:00

Uzaktan - Çevrimiçi

TEZ BAŞLIĞI:Julia ve Derin Öğrenme Teknikleri Kullanılarak İçme Suyu Arıtma Tesisleri için Yapay Zeka Uygulaması

OPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Zarifeh ADAMPOUR


Prof.Dr.İlknur DAĞ

     Doç.Dr.Betül YILMAZ ÖZTÜRK

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

31.07.2023

10.00

ARUM

TEZ BAŞLIĞI:Fungal-bakteriyal (non-albicans Candida spp-Streptacoccus mutans) Türler Tarafından Oluşturulan Tekli ve İkili Biyofilmler Üzerine, Tyrasolün Aktivitesinin Araştırılması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Begüm Uçan


Doç Dr Ayşe Duygu Kaçar 

     

Mimarlık

14.07.2023

11.00

Çevrimiçi

TEZ BAŞLIĞI:Okul Öncesi Çocukların Gelişiminde Çocuk Oyun Alanlarının Tasarımının Önemi 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Şirin Alper


Prof. Dr. Tufan GÜRAY 

     

Kimya

03.07.2023

11.00

ESUZEM

TEZ BAŞLIĞI:Kanser Tedavisinde Kullanılan Bazı İlaç Etken Maddelerinin HPLC ile Tayinleri 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

İsra YÜCE

Prof. Dr. İsmail KIRAN

     

Kimya

21.6.2023

11.00

Kimya Bölümü Başkanlığı

TEZ BAŞLIĞI:Testosteronun Bazı Mikroorganizmalar ile Biyotransformasyonu

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Melih Başol

Dr. Burak Urazel

     

Elekrik Elektronik Müh.

22-06-2023

15.00

Çevrimiçi - UZEM

TEZ BAŞLIĞI:Ekonomik Güç Dağıtım Probleminin Sezgisel Yöntemler Kullanarak Çözümü

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

SEVDE DOĞRUER ERKÖK

Prof. Dr. Tufan GÜRAY

-

Kimya

03-07-2023

13:00

ESUZEM

TEZ BAŞLIĞI: Fentanil ve Fentanil Analoglarının Yüzeyi Genişletilmiş Raman Spektroskopisi ile Tayini

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Selin GÜLCAN

Prof. Dr. Duygu KAVAK

     

Kimya Mühendisliği - Proses ve Reaktör Tasarımı

21.06.23

09.30

Kimya Mühendisliği Toplantı Odası

TEZ BAŞLIĞI:Membran Prosesler ile Endüstriyel Atıksu Arıtımı

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Berkay HAZAR

Prof. Dr. Yasemin EVRENOSOĞLU

-

Bahçe Bitkileri

22/06/23

11:00

Bahçe Bitkileri Bölümü Toplantı odası

TEZ BAŞLIĞI:GF-677 ve Garnem Anaçlarında Tür içi ve Türler Arası Çeşitlerle Afinite Durumlarının Değerlendirilmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Sezgin İÇA

Dr Öğr Üyesi Şafak BİLGİÇ

Dr Öğr Üyesi Polat YALINIZ

İnşaat Müh

22 Haz 2023

11:00

İnşaat Müh.Böl. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Demiryollarında Yol Bakım İhtiyaçlarının Belirlenmesinde Lojistik Model Yaklaşımı

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması


Abdulrahman Al-Mashhadani 

Dr. Ögr. Üyesi Evren Yasa

 

MAKİNA Mühendisliği

21.06.2023

14.00

makine mühendisliği bölümü 
 

TEZ BAŞLIĞI:Eklemeli İmalata Uygun Soğutucu Tasarım 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Elif ÖZKUL

Doç. Dr. Belgin KARABACAKOĞLU

Prof. Dr. Abdullah AKDOĞAN

Kimya Mühendisliği

23.06.2023

09.30

Toplantı Odası

TEZ BAŞLIĞI:Yeşil Sentezle FeO Nanopartiküllerinin Eldesi Ve Heterojen

Elektro-Fenton’da Kullanılması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Zehra ÇİMEN

Prof.Dr.Özlem ALPU

-

İSTATİSTİK

15/06/2023

15:00

F1 Blok Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:SIRALI PROBİT MODEL VE BİR UYGULAMA

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Gizem KUTLUATA

Prof.Dr. Özlem ALPU

-

İSTATİSTİK

15.06.2023

13:00

F1 Blok Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Türkiye'deki Motosiklet Kazalarının Veri Madenciliği Teknikleri ile Karşılaştırmalı Analizi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Mustafa Karaca  Prof. Dr. M. Bilginer Gülmezoğlu 

     Dr. Öğr. Üyesi 
 Uğur Yayan 

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı 

21.06.2023

14:00

Elektrik - Elektronik Mühendisliği Bölümü (Yüz yüze) 

TEZ BAŞLIĞI: Kamera Tabanlı Algılama Sistemleri için Yapay Zeka Tabanlı Anomali Tespiti 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Emre KÜLÜK Doç.Dr.Kamil Bekir AFACAN

     

İnş.Müh

8.06.2023

14:00

M4 BLOK İnş.Müh.Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI: Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Singüler ve Singüler Olmayan Kompleksiton Çözümleri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Sukri Khareng

Doç .Dr. Ömer Ünsal

     

Matematik-Bilgisayar

15.06.2023

10:00

F1 Blok-M5 Dersliği

TEZ BAŞLIĞI: Kısmi Diferansiyel Denklemlerin Singüler ve Singüler Olmayan Kompleksiton Çözümleri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Bahri Koç

Doç. Dr. Sait SAN

     

Matematik-Bilgisayar

9.6.2023

14:00

Fen Fakültesi M-5 Dersliği

TEZ BAŞLIĞI: Kesirli Gear-Grimshaw Modelinin Kesin ve Nümerik Çözümleri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Meriç ATAR

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

Arş. Gör. Dr. Belma NURAL YAMAN

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

8.6.2023

10:00

TİM Biyoloji Laboratuvarları Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Karboksidotrofik Mikroorganizmaların İzolasyonu, Tanımlanması ve Kullanılabilirliği  

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Semra Taşdemir Akça

Prof. Dr. Nurdilek Gülmezoğlu

İmren Kutlu

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

14.6.2023

11:00

ZF Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Biyokömür Ortamında Yetiştirilen Yulaf Bitkisinin Donma Toleransının ve Mineral Alımının Değişimi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Vedia Türüdü

Prof. Dr. Nurdilek Gülmezoğlu

İmren Kutlu

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

14.6.2023

10:00

ZF Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Düşük ve Yüksek Sıcaklık Uygulamalarının Arbüskülar Mikorizal Spor Uygulanan Mısırın Isı Şoku Proteinleri Ekspresyonu ve Mineral Alımındaki Değişimler

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Muhammed Musa KAYA

 

Dr. Öğr. Üyesi Hande GÖKDEMİR

     

iNŞAAAT mÜH

12/06/23

10:30

M4 İnşaat Müh. Bölümü Toplantı Salonu 

TEZ BAŞLIĞI:Kolon Kiriş Birleşim Bölgelerinin Abaqus Programında Modellenmesi 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

MELEK BİÇER BAYRAK

 

Prof. Dr. Hatice DAĞHAN

     

Bitki Besleme

02/06/23

13:00

Dekanlık Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Demir Oksit Nanopartikül (FeO-NP) Uygulamasının Topraksız Kültürde Yetiştirilen Fasulye (Phaseolus Vulgaris L.) Bitkisinin Büyümesi Üzerine Etkileri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Muhammet İslam IŞIK

Prof. Dr. Halil İbrahim ERKOVAN

     

Tarla Bitkileri

15.06.2023

14:00

Ziraat Fakültesi Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Türkmen Dağı Meralarının Ekolojik Alan Tanımlama ve Mera Sağlık Sınıflaması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Petek Badem BECEREN

Prof. Dr. Mine ÖZDEMİR

     

Kimys Mühendisliği

2.06.2023

9:00

UZEM

TEZ BAŞLIĞI:Sodyum Borhidrürün Hidrolizinden Hidrojen Üretimi İçin Tarımsal Atıklardan Katalizör Sentezi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Zekeriyya Demirci 

Prof.Dr. Ahmet YAZICI

     Doç.Dr.Metin ÖZKAN

Bilgisayar Mühendisliği

26.05.2023

11.00

Akıllı Sistemler Uygulama ve Araştırma Merk. Toplantı Salonu 

TEZ BAŞLIĞI:Robotik Sistemlerin Emniyetinin Doğrulanması ve Onaylanması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

İdris OLCAY

Dr. Öğr. Üyesi Esra YOLAÇAN  

     

Bilgisayar Mühendisliği

08.06.2023

11.00

ESUZEM

TEZ BAŞLIĞI:Web Uygulaması Güvenlik Duvarında Web Saldırılarının Yük Tabanlı Tespiti 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

İlya KUŞ

Dr. Öğr. Üyesi Sinem BOZKURT KESER     

     

Bilgisayar Mühendisliği

18.05.2023

11.00

ESUZEM

TEZ BAŞLIĞI:Akademik Makale Öneri Sistemi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

OKAN GÜDER

Doç.Dr. Şahin IŞIK

Prof.Dr. Melih İPHAR

Bilg.Müh

17.5.2023

14.00

ESUZEM

TEZ BAŞLIĞI:Tekstil Kusur Tespiti için Derin Öğrenme Uygulaması  

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

TUNAY ÖZBUDAK

Prof. Dr. Halil İPEK

Prof.Dr. Melih İPHAR

MADEN İŞLETME

3.5.2023

14.00

Maden Mühendisliği Bölümü Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI: Doğal Taş İşletmelerinde Elmas Tel Kesme Verimliliğinin İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Alper GÜNAY

Prof. Dr. Ahmet GÜMÜŞÇÜ

     

Tarla Bitkileri

09.05.2023

11.00

Ziraat Fakütesi Dekanlık Katı Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Farklı Gübre Uygulamalarının Anasonda (Pimpinella anisum L.) Verim ve Kaliteye Etkileri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

ÖZGE NUR SIRAKAYA

Dr. Öğretim Üyesi Mehmet AKSOY 

Maden Mühendisliği

 

3.5.23

14.00

Maden Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu 

TEZ BAŞLIĞI:Bir Manyezit Açık Ocağında UMREK Koduna Göre Cevher Kaynak Sınıflandırmasının Araştırılması 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Gamze Yigit

Doç. Dr. Canan Kop Bozbay

-

Zootekni

24.04.23

11.00

UZEM

TEZ BAŞLIĞI:Yavaş Gelişen Etlik Piliçlerde Baklagil Yem Bitkisi Ekili Olan Meraya Erişimin Performans ve Et Kalitesi Üzerine Etkileri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Berkent PARİM

Doç.Dr. İbrahim ÇELİKYÜREK

Doç.Dr. Bedri BAKSAN

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

25.04.23

11:00

M3

TEZ BAŞLIĞI:Cu Esaslı Spinodal Alaşımlarda Al Katkısının Mekanik ve Tribolojik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Duygu ÇALIŞKAN

Prof. Dr. Ayşegül AŞKIN

     

Temel İşlemler ve Termodinamik

26.4.2023

10:00

Kimya Müh. Bölümü Toplantı Odası

TEZ BAŞLIĞI:Doğal Lif Takviyeli Biyokompozit Üretimi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

SİMGE İNAN YAMAN

PROF.DR. MUZAFFER KAPANOĞLU

     

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ

28.04.2023

9:30

FBE

TEZ BAŞLIĞI:Uçak motoru parçası imal eden bir esnek üretim sisteminde planlama ve çizelgelemeye yönelik karar destek çalışması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması


Göksel Efendioğlu

Dr. Öğr. Üyesi Sedef Hande AKTAŞ

Doç. Dr. Dilara Fatma AKIN 

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik

26.4.2023

10.30

ESOGÜ ARUM

TEZ BAŞLIĞI: Akciğer kanserinde adaptif ekstraselüler pH değişikliklerinde COL10A1 ve SOX9 gen ifadelerinin değişiminin incelenmesi 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

KORAY EMRE AKGÖÇMEN

Dr.Öğr. Üy. Y.HAKAN GÜRSOY

-

CEVHER HAZIRLAMA

2.5.2023

15.00

Maden Müh. Bölümü Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI: Karaburun Bölgesi Mangan Cevherinin Zenginleştirilmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETERLİK SINAVLARI

ÖĞRENCİ NO/
 ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

SINAV YERİ

TARİHİ / SAATİ

MERVE CEYHANBİLG. MÜH._DRYazılı Bilg.Müh. Top.SalonuSözlü Bilg.Müh. Top.SalonuYazılı 05.06.2022-10:00Sözlü 07.06.2022-14:00

ONUR TURHANPOL. BİLİM VE TEK._DRYazılı TİM 512 Nolu Derslik Sözlü TİM 512 Nolu DerslikYazılı 21.06.202309:00Sözlü 21.06.202313:00

HAKAN BİÇER(100/2000 DR)ELEK. ELEK._DRYazılı B401Sözlü B401Yazılı 23.05.202310:00Sözlü 25.05.202314:00

GÖKHAN SOLMAZKİMYA_DRYazılı TİM Lisansüstü DersliğiSözlü TİM Lisansüstü DersliğiYazılı 06.06.202310:00Sözlü 06.06.202314:00

MURAT OSMAN KANDIRİLGİSAYAR MÜH._DRYazılıBilg.MühTop.SalonuSözlü Bilg.Müh.Top.SalonuYazılı 05.06.2023-14:00Sözlü 07.06.2023-16:00

MUHAMMET NURULLAH ÇETERBİLGİSAYAR MÜH._DRYazılı Bilg. Müh.Top. SalonuSözlü Bilg. Müh. Top. SalonuYazılı 05.06.2023-10:00Sözlü 07.06.2023-17:00

MEHMET BİLGE HAN TAŞBİLGİSAYAR MÜH._DRYazılı Bilgisayar Müh.Toplantı Sal.Sözlü Bilgisayar Müh.Toplantı Sal.Yazılı 05.06.2023-10:00Sözlü 07.06.2023-15:00

SERKAN ERDEMELEK. ELEK.MÜH._DRYazılı B213Sözlü B401Yazılı 23.05.202310:00Sözlü 26.05.202311:00

HAKAN SERTEL MAKİNE MÜH._DRYazılı Makin Müh. 3. Kat Topl. Sal.Sözlü Makin Müh.3. Kat Topl. Sal. Yazılı 02.06.202310:00Sözlü 02.06.202314:00

OSMAN NURİ ATAK MATEMATİK-BİLGİSAYAR _DRYazılı F1 Blok – M5 Dersliği Sözlü F1 Blok – M5 Dersliği Yazılı 25.05.202311:00Sözlü 25.05.202315:30

JALE BİLGİN BAHÇE BİTKİLERİ_DR Yazılı Bahçe Bitkileri Toplantı Salonu Sözlü Bahçe Bitkileri Toplantı Salonu Yazılı 12.05.2023-10:00Sözlü 12.05.2023-14:00

RUHİ ÖZTÜRK TARLA BİTKİLERİ_DR Yazılı Ziraat Fak.Top. Sal. Sözlü Ziraat Fak.Top. Sal.Yazılı 22.05.2023-11:00Sözlü 22.05.2023-13:00

BATUHAN ÇELİK

TARLA BİTKİLERİ_DR Yazılı Ziraat Fak.Top. Sal.Sözlü Ziraat Fak.Top. Sal.Yazılı 22.05.2023-11:00Sözlü 22.05.2023-14:00

BERKALP TUNCA İSTATİSTİK_DRYazılı FEF-F2Sözlü FEF-F2Yazılı 02.06.2023-09:30Sözlü 02.06.2023-12:00

OĞUZHAN ÖNAL TARLA BİTKİLERİ_DR YazılıZiraat Fak. D7 DersliğiSözlüESUZEMYazılı 02.05.2023-10:00Sözlü04.05.2023-15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YL-DR Öğrenci Seminerleri

4.08.2023


 

İhale İlanları

20.12.2022