TR | EN
Tez Savunma ve Yeterlik Toplantıları
28.06.2022

Tez Savunma Toplantıları

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Cansu Renklitepe 

Doç.Dr.  
Müjgan Yaman 

-

 Kimya 

01.07.22 

10:00

TİM Binası 5.Kat Lisansüstü Dersliği 

TEZ BAŞLIĞI:Kuvvetli Donör-Akseptör Gruplarına Sahip Azo/monometin ve Tiyazol Köprülerinden Geliştirilen Kromoforların Sentezi, Fotofiziksel Özelliklerinin İncelenmesi 

OPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Tchanou Tchakoute RODOLPH

Prof.Dr. Ece TURHAN

-

Tarımsal Biyoteknoloji

5/7/2022

13:30

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Kuraklık Stresi Koşullarında Mısır (Zea mays L.) Bitkisinde Askorbik Asit ve Sukroz Uygulamaları  ile Bitki Metabolizmasında Meydana Gelen Değişimlerin Moleküler Düzeyde İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Fatma Esra KOÇAN

Prof.Dr. Ece TURHAN

-

Tarımsal Biyoteknoloji

1/7/2022

15:00

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Bazı Yem Bitkilerinin Biyokimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Cansu Çimen

Doç.Dr. Koray KILIÇAY

-

Makine Mühendisliği

1/7/2022

09:00

Makine Müh. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI: Ti6Al4V Alaşımında Kriyojenik İşlemin Tokluk Değişimine Etkisinin İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Mustafa Çağatay ERGENE

Doç.Dr. Koray KILIÇAY

-

Makine Mühendisliği

1/7/2022

11:00

Makine Müh. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI: AISI 1050 Çeliğine Uygulanacak Kaynaklı Tamir Yönteminin Mikroyapı ve Tribolojik Özelliklere Etkilerinin İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Selen ACAR

Doç. Dr. Muhammet KAYA

-

Tarımsal Biyoteknoloji

30/06/2022

13.00

Tarımsal Biyoteknoloji Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Çoğuz Kuzulayan Orta Anadolu Merinosu Koyunlarında BMP15 Gen Polimorfizminin Araştırılması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Oğuzhan Hoşgör

Dr. Öğr. Üy.

H. Sevil Ergür

---------------------

Makine Mühendisliği

01/07/22

15.30

Makine Mühendisliği Hidrolik Laboratuvarı

TEZ BAŞLIĞI: Demiryolu Manevra Lokomotifinin Vantilatör ve Kompresör Sistemindeki Hidrolik Devrenin Optimizasyonu

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Mehmet Enes ÜNALAN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan EROL

     

İnşaat Mühendisliği

29.6.2022

14:00

Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Bazalt Tekstil Katkılı Harç ile Güçlendirilmiş Plakların Çarpma Yükü Etkisi Altındaki Davranışının Deneysel Olarak İncelenmes

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Bünyamin ÖZTÜRK

Dr.Öğr.Üyesi Sezcan Yılmaz

     

Makine Mühendisliği

29.06.22

10:00

Makine Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Pille Çalışan Elektirikli Tornavidaların Dianik Analizi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

ABDDALFTAH HAMED MUHAMMED ALİ

Dr.öğr ü Atabak NAJAFİ

----

Elektrik Elektronik

23.06.2022

15:00

M4 blok-B401

TEZ BAŞLIĞI:Alfashir (sudan) Güneş Elektrik Santralının Boyutlandırması ve Tekno Ekonomik Tasarımı.

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

ÖZGE DEMİR

DOÇ.DR.FAT,H ÇEMREK

    

İSTATİSTİK

30.06.2022

14.00

İSTATİSTİK BÖLÜMÜ TOPLANTO SALONU

TEZ BAŞLIĞI:Destek Vektör Makieleri ve Yapay Sinir Ağları Üzerine Bir Uygulama

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Baran Can Bağ

Dr.Öğr.Üyesi Açalya Alpan

     

Mimarlık

04.07.2022

16.00

M1 117

TEZ BAŞLIĞI:Bütünlüğü Bozulmuş Tarihi Kentsel Peyzajlarda Kentsel Tasarımın İrdelenmesi: Eski Van Örneği

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR

Kaya Turgut

Dr. Öğr. Üyesi Helin Dutağacı

     

Elektrik-Elektronik Müh.

1.7.2022

10.00

Elektrik-Elektronik Müh. Binası - B213

TEZ BAŞLIĞI: Derin Öğrenme Yöntemleri Kullanarak 3B Geometri İşleme ve Uygulamaları

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Arif Salih ÖZMEN

Dr. Öğretim Üyesi Burak KALECİ

     

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

28/6/2022

14:00

Elektrik Mühendsliği Bölümü B-213

TEZ BAŞLIĞI:     

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Selin Eken

Prof. Dr. Muzaffer Kapanoğlu

-

Endsütri Mühendisliği

06.07.2022

14.00

Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Çok-Amaçlı Araç Rotalama

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Pınar ÖZSOY

Prof.Dr. Ece TURHAN

-

Tarımsal Biyoteknoloji

1/7/2022

13:30

Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Baklada Yüksek Sıcaklık Stresinde Sukroz Metabolizmasında Meydana Gelen Değişimlerin İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR

Muhittin BAĞCI

Doç. Dr. Duran KATAR

     

Tarla Bitkileri

01.07.2022

10:30

Ziraat Fak. Konferans Salonu

TEZ BAŞLIĞI: Bazı kolza (Brassica napus L.) çeşitlerinin Eskişehir ekolojik koşullarında verim, verim komponentleri ve kalite özelliklerinin belirlenmesi     

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Esra Erdoğan ESEN

 

Prof.Dr.Mustafa ANIK

BNanobilim ve Nanoteknoloji

30.6.2022

14:00

Metalürji ve Malzeme Müh. Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Yüzey Mikro-Deformasyonunun 316L Paslanmaz Çeliğin Biyouyumluluğu Üzerindeki Etkileri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Furkan Biçer

Dr. Öğr. Üyesi S. Mine Toker

-

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Anabilim Dalı

28.6.2022

15:00

Metalürji ve Malzeme Müh. Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Yüzey Mikro-Deformasyonunun 316L Paslanmaz Çeliğin Biyouyumluluğu Üzerindeki Etkileri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR

Burcu Atlı

Prof. Dr. Mustafa Yamaç

     

Biyoloji

27.06.2022

10.00

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

TEZ BAŞLIĞI:Fungal Miselyal Atıkların Katma Değeri Yüksek Ürünlere Dönüştürülmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Motasem Issa Mahmoud Abu Zer 

Dr. Öğr. Üyesi Kader Reyhan 

     

     Mimarlık 

04.07.2022

09:00

Mimarlık Toplantı Salonu 

TEZ BAŞLIĞI:Amman-Jordan Örneklemi Üzerinden Yerel Mimari Mirasin Modernize Ederek Korunması 

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Esma BARASOĞLU

Doç. Dr. Canan KOP BOZBAY

     

Zootekni

24.06.2022

10:00

Dekanlık Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Serbest Gezintili Sistemde (Free-Range) Yumurta Tavukları Rasyonlarında Karayemiş Meyvesi (Laurocerasus officinalis Roemer) Çekirdeğinin Kullanımı

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Çiğdem Terler Doğan

Prof. Dr. Yasemin Evrenosoğlu

 

Bahçe Bitkileri

23.06.2022

11.00

Bahçe Bitkileri Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Farklı Kullanım Amaçlarına Yönelik Bazı Vişne Genotiplerinin Fiziko-Kimyasal Karakterizasyonu

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Burak Can Kaplan 

Prof. Dr. Hakan Çevikalp 

-

Elektrik Elektronik Mühendisliği 

04.07.2022

16.00

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü - M4 - B401 Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Yüz İmgelerinin Otomatik Hizalanması       

 

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Dilara Merve Kelkit

Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk

Dr. Öğr. Üyesi Pınar Karababa

Mimarlık

23.06.2022

12.00

Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanlığı

TEZ BAŞLIĞI:Kentsel Bellek Kumbarası: Sivas Kenti Örneği

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

BURAK YILMAZ  

PROF. DR. MURAT TÜRKÖZ 

   

İnşaat Mühendisliği  

27/06/2022     

11:00     

İnşaat Müh. Toplantı salonu 

TEZ BAŞLIĞI:SIKIŞTIRILMIŞ İNCE DANELİ ZEMİNLERİN DAYANIM PARAMETRELERİNİN DEĞERLENDİRİLMES

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR

Buket Gül YILMAZ   

Prof.Dr.Mizan DOĞAN    

   

İnşaat Mühendisliği  

23/06/2022     

13:00     

İnşaat Müh. Toplantı salonu 

TEZ BAŞLIĞI:Coğrafi Bilgi Sistemi ile Akarsu Havzası Modelleme ve Taşkın Analiz

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Zahra Harira     

Dr.Öğr. Üyesi Efnan ŞORA GÜNAL     

  

Bilgisayar Mühendisliği  

29/06/2022     

14:00     

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Toplantı odası     

TEZ BAŞLIĞI:Medikal Görüntüler Kullanılarak Vücut Anomalisi Tespiti    

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Cansu ÇALIK     

Dr.Öğr. Üyesi Efnan ŞORA GÜNAL     

   

Bilgisayar Mühendisliği  

30/06/2022     

14:00     

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Toplantı odası     

TEZ BAŞLIĞI:Hava Kalitesi Tahmininde Derin Öğrenme Modellerinin karşılaştırmalı Analizi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Hatice Kübra KÜÇÜKKARTA L 

Prof.Dr. Cüneyt AKINLAR 

     

    Bilgisayar Mühendisliği 

04.07.202 2

14:00

Bölüm Toplantı Salonu 

TEZ BAŞLIĞI:Derin Öğrenme Algoritmaları Kullanılarak Göz Bebeği Tespiti 

  
 

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Sümeyra Kara

Doç. Dr. Ömer Ünsal

     

Matematik ve Bilgisayar Bilimleri

27.06.2022

10:00

M5 Dersliği

TEZ BAŞLIĞI:Lineer Olmayan Oluşum Denklemlerinin Dalga Çözümleri ve Analizleri

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Hüseyin Emrah TAVŞANLI

Dr.Öğr.Üyesi Belgin TANIŞAN

-

Metalurji ve Malzeme Müh.

27/6/2022

09.30

Metalurji ve Malz. Müh. Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:     

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Meliha IŞIK

Doç. Dr. Cansel TUNCER

-

Kimya

27.06.2022

10.30

Teknoloji ve İnovasyon Merkezi Lisansüstü Dersliği (512)

TEZ BAŞLIĞI: Bor Katkılı Poli(stiren-glisidil metakrilat) Latekslerinin Sentezi ve Karakterizasyonu

PLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Ayça Nur KAHYA

Dr. Öğr. Üyesi Esra N. YOLAÇAN

-

Bilgisayar Mühendisliği

24.6.2022

14.00

Toplantı Odası

TEZ BAŞLIĞI:IoT için Makine Öğrenmesi Tabanlı Saldırı Tespiti

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

İrem Nur Tokuroğlu

Doç.Dr. Ayşe Duygu KAÇAR

-

Mimarlık

10.6.2022

10.30

Mimarlık Bölümü, Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Özlem Büyüktaş

Prof. Dr. Ayşen Çelen Öztürk

Dr. Öğr. Üyesi Başak Kalkan Adar

Mimarlık

22.6.2022

11.00

Mimarlık Bölümü, Bölüm Başkanlığı

TEZ BAŞLIĞI:Değişen Kentsel Bellek Ögelerinin Alışveriş Mekanları Üzerinden Okunması: Hamamyolu Çarşısı Örneği

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Zümrüt Tozlu Irk

Prof.Dr.L.Berrin ERBAY

     -

Makine Mühendisliği

17.06.2022

10:00

Makine Müh.Bölümü

TEZ BAŞLIĞI:  

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Salih Ayağıbüyük

Prof.Dr.L.Berrin ERBAY

     -

Makine Mühendisliği

17.06.2022

11:00

Makine Müh.Bölümü

TEZ BAŞLIĞI:  

 

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR

Muhittin Bağcı

Doç. Dr. Duran Katar

     -

Tarla Bitkileri

17.06.2022

11:00

Ziraat Fak. Konferans Salonu

TEZ BAŞLIĞI:  Bazı kolza (Brassica napus L.) çeşitlerinin Eskişehir ekolojik koşullarında verim, verim komponentleri ve kalite özelliklerinin belirlenmesi 

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR

İslam ALTIN

Prof. Dr. Aydın SİPAHİOĞLU

     -

Endüstri Mühendisliği

17.06.2022

14:00

Endüstri Müh.Bölüm Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:  Kapasiteli Ayrıt Rotalama Problemi için Metasezgisel Yöntemlerde Bileşen Tasarımı 

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR

Mecit Özgür YAMAN

Doç. Dr. Ümit ER

     -

Makine Mühendisliği

24.06.2022

14:00

Makine Müh.Bölüm Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:  Rene 65 Nikel Esaslı Süperalaşım Malzemenin Talaşlı İmalat Süreçlerinde Mikro Desenli Kesici Takımların İncelenmesi

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Recep Kesimci

Doç.Dr.Bahadır DOĞAN

     Dr. Öğr.Üyesi M.Mete ÖZTÜRK

Makine Mühendisliği

17.06.2022

13:00

Makine Müh.Bölümü 3.kat Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:  Ard Yakmalı Bir Turbojet Motorunun Ekserjetik Performansının İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

Safa İLAHİ

Prof.Dr.Ali KAYABAŞI

    -

Jeoloji Mühendisliği

2.06.2022

13.30

Jeoloji Bölüm Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Eskişehir ili Büyükşehir belediyesi çöp alanı ve mezarlık alanının yüzeysuları, yeraltısuları ve toprak kirliliğine varlığının araştırılması

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL

 

Berna BAKİ ADİLLER

Prof.Dr. M.Demir KAYA

    -

Tarla Bitkileri

03.06.2022

10.30

Ziraat Fak.Konferans Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Bazı aspir çeşitlerinin frklı tuz ve sıcaklık streslerine tepkilerinin çimlenme ve fide gelişim dönemlerinde incelenmesi

 

Doktora Öğrencileri Yeterlik Sınavları

 ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

SINAV YERİ

TARİHİ / SAATİ

BASSAM A. A. NAJRI

KİMYA_DR

Yazılı TİM Binası

Sözlü TİM inası

Yazılı 02.06.2022-09:30

Sözlü 02.06.2022-14:30

AYŞEGÜL ÖZBAL

KİMYA_DR

Yazılı TİM 5 Kat

Sözlü TİM 5 Kat

Yazılı 06.06.2022-09:00

Sözlü 06.06.2022-15:00

ÖZLEM ALACA TINMAZ

MİMARLIK_DR

Yazılı  M1 Blok

Sözlü M1 Blok

Yazılı 10.06.2022-10:00

Sözlü 10.06.2022-14:00

MELİKE NUR SARAYLI

MİMARLIK_DR

Yazılı Mimarlık Böl. Toplantı Sal.

Sözlü Mimarlık Böl. Toplantı Sal.

Yazılı 03.06.2022-09:30

Sözlü 03.06.2022-11:00

SEDA MAZLUM

MİMARLIK_DR

Yazılı Mimarlık Böl. Toplantı Sal.

Sözlü Mimarlık Böl. Toplantı Sal.

Yazılı 03.06.2022-13:30

Sözlü 03.06.2022-15:00

AYŞEGÜL İPÇİOĞLU

MİMARLIK_DR

Yazılı Mimarlık Böl. Top. Sal.

Sözlü Mimarlık Böl. Top. Sal.

Yazılı 07.06.2022-13:30

Sözlü 07.06.2022-15:00

FATİH MAZLUM

MİMARLIK_DR

Yazılı Mimarlık Böl. Top. Sal.

Sözlü Mimarlık Böl. Top. Sal.

Yazılı 03.06.2022-13:00

Sözlü 03.06.2022-14:30

SONGÜL UÇAR

KİMYA MÜH._DR

Yazılı Kimya Müh. 138 nolu oda

Sözlü Kimya Müh. 138 nolu oda

Yazılı 03.06.2022-10:00

Sözlü 03.06.2022-15:00

KÜBRA ERDOĞAN

BİYOTEK. VE BİYOGÜV._DR

Yazılı TİM Lab.

Sözlü TİM Lab.

Yazılı 07.06.2022-10:00

Sözlü 08.06.2022-11:00

ÖZGÜN DUYGU TÜRE

POLİMER BİLİM VE TEKNOLOJİSİ_DR

Yazılı TİM Lab.

Sözlü TİM Lab.

Yazılı 06.06.2022-09:00

Sözlü 06.06.2022-13:00

BÜŞRA KESKİN

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜH._DR

Yazılı B401

Sözlü Toplantı Salonu

Yazılı 31.05.2022-10:00

Sözlü 03.06.2022-15:00

ATİLLA ONRAT

TARLA BİTKİLERİ_DR

Yazılı Bölüm Toplantı Salonu

Sözlü Bölüm Toplantı Salonu

Yazılı 03.06.2022-10:00

Sözlü 03.06.2022-14:00

MUSTAFA EZİCİ

İNŞAAT MÜH._DR

Yazılı İnşaat Müh. Top. Sal.

Sözlü İnşaat Müh. Top. Sal.

Yazılı 09.06.2022-09:00

Sözlü 09.06.2022-12:00

ÖZGÜR GÜLTEKİN

BİLGİSAYAR MÜH._DR

Yazılı Bilgisayar Müh. Böl.

Sözlü Bilgisayar Müh. Böl.

Yazılı 06.06.2022-10:00

Sözlü 09.06.2022-16:00

SEREN SAĞLAM

NANOBİLİM VE NANOTEK._DR

Yazılı M3 Blok Seminer Sal.

Sözlü M3 Blok Seminer Sal.

Yazılı 09.06.2022-14:00

Sözlü 10.06.2022-14:00

TAHİR BERKAY BİLKİ

MAKİNE MÜH._DR

Yazılı M2-C103

Sözlü M2-C412

Yazılı 07.06.2022-10:00

Sözlü 07.06.2022-15:00