TR | EN
►Başvuru Belge Ücretleri

►14.03.2012 tarihli Üniversitemiz Yönetim Kurulu Kararı gereğince, 

BELGE ÜCRETLERİ
İŞLEM ÜCRET
Kayıp Kimlik Yenileme (Ö.İ.D.B.'ye başvurunuz) 20 TL

Kayıp Diploma Ücreti (Ö.İ.D.B.'ye başvurunuz)

20 TL
Diploma Eki (2.Nüsha)* 20 TL

 

 

 

 

(* ) Diploma Eki mezuniyet İşlemleri sırasında ücretsiz verilir. Birden fazla diploma eki talepleri halinde her bir nüsha için 20 TL ücret alınır. Ücret Türkiye İş Bankası 4406-75879 nolu hesaba yatırılıp dekont ile enstitüye başvurulmalıdır.