TR | EN
Misyon ve Vizyon

          Misyon ve Vizyon

Misyon

• Bilimsel araştırma ve kaliteli bir eğitim için destekleyici koşulları yerine getirmek,
• Bilimsel araştırmalar için Üniversite dışı kaynaklar teminini özendirmek,
• Disiplinler arası çalışmaları özendirerek bilimsel ve çok boyutlu düşünen öğrenciler yetiştirmek,
• Uluslararası nitelikteki konferans ve araştırma gruplarına öğretim elemanı ve öğrenci düzeyinde katılımı teşvik etmek,
• Ulusal ve uluslararası öğretim elemanı ve öğrenci hareketliliğini teşvik etmek,
• Paylaşımcı düşünceyi yerleştirebilmek,
• Öğrenci ve öğretim üyesinin çok yönlü kimlik gelişimini sağlamak,
• Öğretmeyi seven, öğrenmeyi sevdirecek öğretim elemanlarına sahip olmak,
• Öğrencilere temel kavramları, bilgiyi ve bilgiye ulaşım yollarını verebilmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen, Ülkemizin rekabet gücünü artıran akademik ve endüstriyel faaliyetler yürüten, evrensel bilime katkı yapan, lider nitelikli mezunlar yetiştiren bir eğitim öğretim ve araştırma birimi olmaktır.