TR | EN
Zorunlu Dersler
2016-2017 Güz Yarıyılından İtibaren Kayıt Olan Tezsiz YL Programları Hariç Diğer Tüm YL/DR Öğrencilerinin Alması Zorunlu Ders

***

Doktora öğrencileri “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği” dersini veya eşdeğeri dersi, yüksek lisans programında almış ise bu dersi tekrar almayıp yerine seçmeli ders alacaktır. Bu ders yüksek lisans eğitiminde diğer üniversitelerden alınmış ise öğrencinin danışman görüşünü de içeren bir dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile muafiyet talebinde bulunması gerekir. Yüksek lisans programında “Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği” dersi veya eşdeğer bir ders doktorada tekrar alınamaz. Alınması halinde doktora programının kredili ders hesabına katılmaz.
Fen Bilimleri Enstitüsü               YL/DR

501011101

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği (TR/EN)

 

2015-2016 Güz Yarıyılından İtibaren Kayıt Olan Tüm Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerinin Alması Zorunlu Anabilim Dalı Dersleri

***

Doktora öğrencileri Anabilim Dalının Zorunlu dersinin aynısını veya eşdeğerini yüksek lisans programında almış ise bu dersi tekrar almayıp yerine seçmeli ders alacaktır. Bunun için öğrencinin danışman görüşünü de içeren bir dilekçe ile Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile muafiyet talebinde bulunması gerekir.Yüksek lisans programında alınmış herhangi bir ders ile aynı isimdeki bir ders doktorada tekrar alınamaz. Alınması halinde doktora programının kredili ders hesabına katılmaz.

Anabilim Dalı

Tür

Kodu

Ders Adı

Biyoloji YL 501101546   Biyolojik Araştırmalarda Tasarım ve Analiz
DR 501111625   Makale Yazma ve Yayınlama İlkeleri
DR 501112630   Bilimsel Araştırma: Tasarım, Fonlama ve Fikri Haklar
Fizik YL 501301529   Fizikte Matematik Uygulamaları (Tüm öğrenciler sorumlu)
YL 501301530   Modern Kuantum Mekaniği (2017-2018 Güz ve sonrası girişliler  sorumludur.)
DR 501311621   Kuantum İstatistiği (2017-2018 Güz öncesi girişli öğrenciler sorumlu olup bu dersi almamış ya da alıp başaramayanlar yerine İst.Mek.Uyg. dersini alacaktır.)
DR 501311622   İstatistiksel Mekanik Uygulamaları (2017-2018 Güz ve sonrası girişliler sorumludur.)
Kimya YL 501501533   Bilim ve Kimya Tarihi
YL 501502530   Kimyada Kaynak Arama
DR 501511621   İleri Analiz ve Ayırma Yöntemleri
DR 501512617   İleri Analiz Yöntemleri
İstatistik YL 501401521   İstatistik Teorisi
DR 501411610   Olasılık Kuramı
DR 501411609   Çok Değişkenli Çözümleme
Matematik ve Bilgisayar Bilimleri YL 501701504   Matematik
DR 501711636   Matematiğin Temelleri
Bilgisayar Müh. YL 503001501   Algoritma Tasarımı ve Analizi
DR 503011601   İleri Algoritmalar 
Elek.Elekt.Müh. YL 503102501   Lineer Dönüşümlere Giriş
DR 503111611   Doğrusal Sistem Teorisi
Endüstri Müh. YL 503201503   Doğrusal Programlama
DR 503211605   Rassal Süreçler
Mühendislik Yönetimi TP 506301506   Metod ve Zaman Etüdü
TP 506301502   Mühendislik İstatistiği
TP 506301503   Karar Vermede Niceliksel Yöntemler
Kimya Mühendisliği YL 503501501   Taşınım Olayları
DR 503511603   İleri Reaktör Tasarımı
İnşaat Mühendisliği YL 503301513   Elastisite Teorisi
DR 503311604   Mühendislik Matematiği
Maden Mühendisliği YL 503602505   Maden İstatistiği
DR 503611607   Madencilik Yatırımlarının Ekonomik Analizi
Makine Mühendisliği YL 503701518   Mathematica ile Mühendislik Sayısal Analizi
DR 503712608   Mühendislik Problemlerinin Sayısal Çözümü
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği YL 503901511   İleri Karakterizasyon Teknikleri
DR 503911602   Malzemelerde Faz Dönüşümleri
Jeoloji Mühendisliği YL 503401504   Neotektonik
DR 503411604   İleri Kuvaterner (2020-2021 Güz öncesi girişliler sorumlu olup ; bu dersi almamış yada alıp başaramamış olan öğrenciler, yerine Kil Jeolojisi dersini alacaktır.)
DR 503412601   Kil Jeolojisi ( 2020-2021 Güz ve sonrası girişliler sorumludur.)
Tarla Bitkileri YL 504201520   Tarımda Bil. Arş. Veri Analiz ve Yorumlama Yöntem.
DR 504212607   Bilimsel Proje ve Makale Hazırlama Tekniği
Bahçe Bitkileri YL 505001508   Bahçe Bitkileri Genetik Kaynakları (2017-2018 Bahar öncesi girişliler sorumlu olup; bu dersi almamış yada alıp başaramamış olan öğrenciler, yerine Bahçe Bitk.Ekol.Biy.Fiz.Esasları dersini alacaktır.)
YL 505002510   Temel Laboratuvar Teknikleri (2017-2018 Bahar öncesi girişliler sorumlu olup; bu dersi almamış yada alıp başaramamış olan öğrenciler, yerine Bahçe Bitk.Ekol.Biy.Fiz.Esasları dersini alacaktır.)
YL 505002512   Bahçe Bitkilerinin Ekolojik, Biyolojik ve Fizyolojik Esasları (2017-2018 Bahar ve sonrası girişli öğrenciler sorumludur.)
Tarımsal Biyoteknoloji YL 506602507   Moleküler Markörler ve Analiz Yöntemleri  (2017-2018 Güz ve sonrası girişli öğrenciler sorumlu değil )
YL 506601511  Moleküler Laboratuvar Metodları  (2019-2020 Güz öncesi girişliler sorumlu olup; bu dersi almamış yada alıp başaramamış olan öğrenciler, yerine 506601515 kodlu aynı isimli dersi alacaktır.)
YL 506601515   Moleküler Laboratuvar Metodları (2019-2020 Güz ve sonrası girişli öğrenciler sorumludur.)
Zootekni YL 505101506   Üreme Endokrinolojisi  (2018-2019 Bahar öncesi girişliler sorumlu olup; bu dersi almamış yada alıp başaramamış olan öğrenciler, yerine Hayvan Yetiştirmede Biyogüvenlik dersini alacaktır.)
YL

505102510

  Hayvan Yetiştirmede Biyogüvenlik  (2018-2019 Bahar ve sonrası girişli öğrenciler sorumludur.)
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme YL 506802501   Toprak ve Bitki Analizlerine Dayalı Gübreleme
YL 506802503   Toprakta Verimlilik Analizleri
Mimarlık YL 504002522   İleri Mimari Araştırma Yöntemleri
DR 504011601   Mimarlıkta Araştırma Metodolojisi
Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik YL 505302501   Laboratuar Güvenliği  ( Tüm Öğrenciler sorumlu) 
YL
505302502
  Biyoistatistiksel Yöntemler   (2018-2019 Bahar ve sonrası girişli öğrenciler sorumludur.)
DR 505311606   Biyoteknolojide Entrümental Analiz
Elektrokimya ve Teknolojisi YL 507101501   Elektrokimyanın Temelleri
507101502   Elektrokimyasal Yöntemler  
Polimer Bilim ve Teknolojisi YL 505401501   Polimer Kimyasının Temelleri
YL 505402501   Polimer Karakterizasyonu
DR 505411601   Makromoleküllerin Sentez ve Karakterizasyonları
DR 505412601   Fonksiyonel Polimerler ve Modifikasyonları
Nanobilim ve Nanoteknoloji YL 505502501   Nano-Yapılı Malzemeler
DR 505512602   Kuantum Mekaniği
Raylı Sistemler YL-TP 505201501   Raylı Sistemlerin Temelleri
İş Sağlığı ve Güvenliği TP 506501601   İş Güvenliği
TP 506501602   İlk Yardım
Havacılık Bilimi ve Teknolojileri YL 506701502   Hasarsız Muayene Yöntemleri
DR 506711606   Motorsuz Uçuş Prensibi