TR | EN
Yüksek Lisans Öğrencilerimizin Tez Başlığı Bildirimi Hakkında(güncellenmiştir)
25.07.2023

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİMİZİN TEZ BAŞLIĞI BİLDİRİMİ HAKKINDA

Enstitümüz Tezli Yüksek Lisans öğrencisi olup, 2022-2023 Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Sonu İtibariyle ders aşamasında gerekli koşulları sağlayıp başarılı olan ve  2023-2024 Güz yarıyılında tez aşamasına geçecek yüksek lisans öğrencilerimizin  Tez Konusu önerilerinin 18.09.2023 tarihine kadar Enstitüye iletilmesi gerekmektedir. Bu tarihe kadar tez önerisi Enstitümüze ulaşmayan öğrencilerin Uzmanlık Alan Dersinden Yönetmelik gereği kayıtları silinecektir. (Uzmanlık Alan Dersini alamayan öğrencilerin AKTS yetersizliği nedeniyle mezuniyet koşullarını sağlayamama durumu ortaya çıkabilir.)

 

TEZ BAŞLIĞI BİLDİRİMİ İŞLEMLERİ

  1. 2022-2023 Bahar yarıyılı sonunda kayıtlı olduğu Anabilim Dalının öğretim planında yer alan zorunlu ve seçmeli derslerinden oluşan en az 7 adet ders ve bir seminer dersi olmak üzere almış olduğu tüm derslerini başarıyla (her dersin geçme notu en az CC olmalı) tamamlayan ve 4,00 üzerinden en az 3,00 Genel Not Ortalamayı ve en az  60 AKTS’yi sağlayan tezli yüksek lisans öğrencilerinin web sayfamızda yer alan YL-01Tez_Basligi_Bildirim_Formu’nu danışmanları ile iletişime geçerek düzenlemeleri gerekmektedir.
  2. Öğrenci tarafından Ulusal Tez Merkezi web sayfasında tanımlandığı şekilde Tez Veri Giriş Formu doldurulup imzalanmalıdır. Düzenlenen bu form e-posta ile imza için danışmana gönderilmelidir.
  3. Düzenlenen Tez Başlığı Bildirim Formu ve danışmanın da imzaladığı Tez Veri Giriş Formu Enstitünün (fbe.gelen.evrak@tm.ogu.edu.tr) e-posta adresine 18.09.2023 tarihine kadar gönderilmelidir.
  4. Etik Kurul izni gereken Tez çalışmasında ilgili Etik Kurul izninin tez konusunun Enstitüye bildirildiği tarihi takip eden en geç 6 hafta içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir.
  5. Veri toplama araçları kullanılarak uygulama yapılacak Tez çalışmalarında uygulamanın yapılacağı kurum veya idareden alınacak araştırma izninin tez konusunun Enstitüye bildirildiği tarihi takip eden en geç 2 ay içinde Enstitüye teslim edilmesi gerekmektedir. (İlgili kurum veya idareden araştırma izni almak için öğrencilerin Etik Kurul izin belgesi ve gerekli diğer belgelerle birlikte, danışmanın uygun görüşü ile Anabilim Dalı aracılığı ile Enstitüye başvurmaları gerekmektedir.)
  6.  Tez Veri Giriş Formu düzenlenirken ORCID numarası mutlaka alınmalıdır. ORCID no alınmamış başvurular kabul edilmeyecektir.