TR | EN
2021-2022 Bahar Yarıyılı Uzaktan / Yüz yüze Seminer Dersleri İlgili Duyuru
2.06.2022

2021-2022 Bahar Yarıyılı Uzaktan / Yüz yüze YL /DR  Seminer Dersleri İle İlgili Duyuru

  1. Hem uzaktan hem de yüz yüze yöntemde, öğrenci seminer konusu ile ilgili hazırlayacağı en az 5 en fazla 10 sayfa “pdf” formatındaki seminer dosyasını ESUZEM Öğrenme Yönetim Sistemine en geç 10.06.2022 tarihine kadar yükler. Seminer dosyası e-posta veya başka yolla alınmamalıdır.
  2. Dersin uzaktan çevrimiçi yürütülmesi halinde öğrenci seminerini 30 Mayıs-24 Haziran 2022 tarihleri arasında ESUZEM üzerinden sözlü olarak danışmanına sunar. İstendiği takdirde bu sunuma uzaktan katılmak üzere anabilim dalının öğretim elemanları danışman tarafından davet edilebilir. 
  3. Dersin yüz yüze yürütülmesi durumunda öğrenci, 30 Mayıs-24 Haziran 2022 tarihleri arasında ve anabilim dalı başkanlığınca belirlenecek gün ve saatte seminerini katılımcılara (anabilim dalı öğretim üyeleri ve lisansüstü öğrencileri) sunar.  
  4. Yüklenen dosya ve öğrencinin ESUZEM üzerinden veya yüz yüze sözlü olarak yapacağı seminer sunumu, Danışman tarafından değerlendirilip öğrencinin başarı notu “YT” veya “YZ” olarak Öğrenci Bilgi Sistemine girilir.
  5. Seminer Dersi Değerlendirme Tutanağı [OU-10(Seminer_Dersi_Degerlendirme_Tutanagi)]  Danışman tarafından imzalanıp ebys üzerinden en geç 03.07.2022 tarihine kadar Enstitüye gönderilir.