TR | EN
Eğitim Öğretime Ara Verilmesi Hakkında
19.03.2020

EĞİTİM ÖĞRETİME ARA VERİLMESİ

Dünyada ve ülkemizde yaşanan Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle salgının artışını önlemek amaçlı tedbir alınması kapsamında 16 Mart 2020 tarihi itibariyle Eğitim-Öğretime 3 hafta ara verilmesi nedeniyle,

  1. Tüm derslerin sınavlarının yanısıra, Enstitü Yönetim Kurulunca 16 Mart – 05 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılmasına karar verilmiş Doktora Yeterlik Sınavları, Tez Önerisi Sınavları, Tez İzleme Sınavları ile Yüksek Lisans Tez Savunma ve Doktora Tez Savunma Sınavlarının da ertelenmesine,
  2. Ertelenen Doktora Yeterlik Sınavları, Tez Önerisi Sınavları, Tez İzleme Sınavları ile Yüksek Lisans Tez Savunma ve Doktora Tez Savunma Sınavlarının 05 Nisan 2020’de eğitim öğretime başlanması halinde bu tarihi takip eden 3 hafta içinde yapılmasına, ertelenen bu sınavlar için yeni sınav tarihlerinin danışman öğretim üyelerince Enstitümüze yeniden bildirilmesine,
  3. Söz konusu tarih aralığında sunulması planlanmış Yüksek Lisans Seminer ve Doktora Seminer derslerinin sunumlarının da iptal edilip 05 Nisan 2020 tarihinde eğitim öğretime başlanması halinde bu tarihten sonraki bir tarihe ertelenmesine, ertelenen seminer sunumları için yeni tarihlerin Anabilim Dalı Başkanlıklarınca Enstitümüze yeniden bildirilmesine,
  4. Eğitim öğretime ara verilen söz konusu tarih aralığında Uzmanlık Alan Dersi(YL), Uzmanlık Alan Dersi(DR), Yüksek Lisans Tez Çalışması ve Doktora Tez Çalışması derslerinin de yapılmamasına,

karar verilmiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------