TR | EN
Özel Öğrenci Başvuru Duyurusu ve Kontenjanları
6.02.2020

                                                                  BAŞVURU TARİHLERİ 

             Kontenjan Sınırı Olmayan Anabilim Dalları için 12 - 14 Şubat 2020 saat 16:30 a kadar
               Kontenjan Sınırı Olan Anabilim Dalları için 12 ve 13 Şubat 2020 saat 16:30 a kadar

Özel öğrencilik başvurusu ve kaydı için 
takip edilecek adımlar 
1

Özel Öğrenci Başvuru Formu doldurularak ilgili Anabilim Dalı Başkanlığından ders onayı alınacaktır.

( Ders seçimi ilgili Anabilim Dalında açılan dersler arasından yapılmalıdır.) 

  1. Özel öğrenci olarak kabul edilen lisans öğrencisi özel öğrencilik süresince, sadece özel öğrencisi olduğu Anabilim Dalının yüksek lisans programından ve en fazla iki adet seçmeli ders alabilir. Lisans öğrenimi sürenlerin özel öğrenci olabilmesi için kayıtlı olduğu lisans programının toplam AKTS kredisinin en az %75'lik kısmını başarmış olmalıdır.
  2. Özel öğrenci olarak kabul edilen lisans derecesine sahip olanlar bir yarıyılda en fazla 4 ders alabilirler. Bu öğrenciler zorunlu derslerden sadece özel öğrencisi olduğu anabilim dalının yüksek lisans programının zorunlu dersini alabilir. Kendi anabilim dalının doktora programının ve diğer anabilim dallarının doktora/yüksek lisans programlarının zorunlu derslerini alamazlar.
  3. Özel öğrenci olarak kabul edilen yüksek lisans derecesine sahip olanlar bir yarıyılda en fazla 4 ders alabilirler. Bu öğrenciler zorunlu derslerden sadece özel öğrencisi olduğu anabilim dalının doktora programının zorunlu derslerini alabilirler. )
  4. a) Kontenjan kısıtı olmayan (bakınız tablo)anabilim dallarında özel öğrenci olmak isteyenler  başvuru formunu anabilim dalı başkanına onaylattıktan sonra gerekli diğer belgelerle Enstitümüze teslim etmelidir.
    b)Kontenjan kısıtı olan Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ve Polimer Bilim ve Teknolojisi anabilim dalları için başvurular 12 ve 13 Şubat 2020'de anabilim dalı başkanlığına yapılacaktır.Bu anabilim dallarında özel öğrenci olması uygun bulunanlar 17.02.2020' de Enstitü web sayfasında ilan edilecektir. İlanda belirtilecek tarihte bu adaylar gerekli belgelerle Enstitüye gelerek ders kaydı yaptıracaklardır. Bu adaylar özel öğrenciliğe kabul edildikleri ilan edildikten sonra katkı payını bankaya yatırmalıdır.
2

Aşağıdaki hesap numaralarına katkı payı yatırılacaktır.

(Uyarı: Yukarıdaki koşullar çerçevesinde ders seçimi yapıp ilgili Anabilim Dalı Başkanından onay alınız. Onay almadan  katkı payını yatırmayınız. Kontenjan kısıtı olan anabilim dallarının adayları web sayfasında özel öğrenciliğe kabul edildikleri ilan edilince katkı payını yatırmalıdır.)

3 Gerekli Belgeler ile birlikte Enstitüye gelmeniz gerekmektedir. 

ÖZEL-ÖĞRENCİ-KONTENJANLARI.pdf

GEREKLİ BELGELER:

1- Onaylı özel öğrenci başvuru formu

2- Diploma fotokopisi (Mezun öğrenciler için)

3- Lisans / Yüksek Lisans not durum belgesi

4- Katkı payı Banka dekontu

5- Nüfus cüzdanı fotokopisi

Banka
IBAN No
Katkı Payı
QNB Finansbank
Eskişehir Şubesi
TR33 0011 1000 0000 0090 9505 09 129 TL


(Uyarı: Anabilim Dalı Başkanı'ndan ders onayı aldıktan sonra ödeme yapınız.)