BOŞ Ders Bilgi Formları

BOŞ DERS BİLGİ FORMLARI

 

Anabilim Dalı Ders Bilgi Formları TÜRKÇE Course Information Forms ENGLISH
Biyoloji YL DR MSc PhD
Fizik YL DR  MSc PhD
Kimya YL DR MSc PhD
İstatistik YL DR MSc PhD
Matematik-Bilgisayar YL DR MSc PhD
Bilgisayar Mühendisliği YL DR MSc PhD
Elektrik-Elektronik Mühendisliği YL DR MSc PhD
Endüstri Mühendisliği YL DR MSc PhD
Mühendislik Yönetimi TP -

MSc

(non-thesis)

-
İnşaat Mühendisliği YL DR MSc PhD
Jeoloji Mühendisliği YL DR MSc PhD
Kimya Mühendisliği YL DR MSc PhD
Maden Mühendisliği YL DR MSc PhD
Makine Mühendisliği YL DR MSc PhD
Metalurji Mühendisliği YL DR MSc PhD
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği YL DR MSc PhD
Mimarlık YL - MSc -
Bahçe Bitkileri YL - MSc -
Tarla Bitkileri YL DR MSc PhD
Zootekni YL - MSc -
Tarımsal Biyoteknoloji YL - MSc -
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme YL - MSc -
Disiplinlerarası Anabilim Dalları
Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik YL DR MSc PhD
Elektrokimya ve Teknolojisi YL - MSc -
İş Sağlığı ve Güvenliği TP -

MSc (non-thesis)

-
Polimer Bilim ve Teknolojisi YL DR MSc PhD
Nanobilim ve Nanoteknoloji YL DR MSc PhD
Raylı Sistemler YL - MSc -
Havacılık Bilimi ve Teknolojileri YL - MSc -