Etkinlikler/Haberler

Tez Savunma Toplantıları

05.03.2018

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Sema ÇELİK

Prof.Dr. Tamer AKAR

-

Kimya

09.03.2018

14:00

Fen Edb. Fak.Kimya Böl.Bşk ofisi (208)

TEZ BAŞLIĞI:Anyonik Hidrojel ile İmmobilize Edilmiş Thamnidium elegans Biyokütlesinin Kadmiyum ve Nikel Biyosorpsiyonu için Kullanımı

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez SAvunması

Zeynep ÜLKEN

Doç. Dr. İlknur Dağ

-

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik  ABD

07.03.2018

11.00

ESOGU-ARUM

TEZ BAŞLIĞI:     

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Meltem Gürbüz

Doç. Dr. Fatma Tümsek

     

Kimya Mühendisliği

2.03.2018

14:00

Kimya Müh. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Mezogözenekli Karbonların Sentezi ve Karakterizasyonu

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Duygu Yılmaz

Yrd. Doç. Dr. Nurşen Koç

Prof. Dr. Servet Turan

Metalurji ve Malzeme Müh.

06.03.2018

10:00

Metalurji ve Malz.Müh. Toplantı Odası

TEZ BAŞLIĞI:Boro/Karbotermik İndirgeme Yöntemiyle CaB6 Sentezi ve Karakterizasyonu

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Ogan Öztürk

Doç. Dr. Volkan Okur

     

İnşaat

1.3.2018

10:00

İnşaat Müh. Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Fiber Katkılarının Temiz Kum Zeminlerin Dinamik Davranışınlarına Etkisi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Arş. Gör. Tolga YILMAZ

Prof. Dr. Nevzat KIRAÇ

-

İnşaat Mühendisliği

23/2/2018

10:30

İnşaat Mühendisliği Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI: Betonarme Kolonların Çarpma Davranışının Deneysel Olarak İncelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Emre Uğurluoğlu

Prof. Dr. Haydar Aras

-

Makina Mühendisliği

23.2.2018

16

ESOGÜ MMF Mak. Müh. 3. Kat Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Türkiye’de Buğday ve Mısırın Tüketiciye Ulaştırılmasında Gıda Mili ve Sera Gazı Etkisinin Değerlendirilmesi

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Nuri ŞİŞMAN

Prof.Dr.Haydar ARAS

-

Makine Mühendisliği

23.2.2018

14:00

ESOGÜ MMF Mak.Müh. 3. Kat Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Türkiye’nin 2023 Yılında  Toplam Elektrik Enerjisi Talebini Karşılamak İçin Optimum Güneş Enerjisi Seçeneğinin Araştırılması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Cristıam Camilo Velez Ballesteros 

Doç.Dr. Ercan Emir

     

Maden Mühendisliği

16.02.2018

11:00

Maden Müh.Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Genişleme parçalı mekanik ankrajlı kaya cıvatalarının gerilme - deformasyon karakteristiğinin belirlenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez SAvunması

Müge Söyleyici Çergel

Prof. Dr. Ferhunde ATAY

-

FİZİK

16.02.2018

10.00

Fizik Bölümü Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:TiO2 filmlerinin üretim ve karakterizasyonu

 

 

YL-DR Öğrenci Seminerleri

12.03.2018

2017-2018 Bahar YL-DR Öğrenci Seminerleri

Burs ve İş Duyuruları

14.02.2018

>> Fulbright Prof.Dr. Aziz SANCAR Doktora Bursu