Tez Savunma Toplantıları
18.01.2018

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Hakan Gökdaş

Yrd.Doç.Dr. Feriştah Özçelik

     

Endüstri Mühendisliği

19/01/2018

10:00

Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Kübik Hücre Oluşturma Problemi için Bir Çözüm Yaklaşımı

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Serkan Keser

M. Bilginer Gülmezoğlu

     

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

17.1.2018

14:00

Elektrik-Elektronik Müh. Bölümü

TEZ BAŞLIĞI: Alt Uzay Yöntemleri Kullanarak İşaret Kodlama

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Emel Kurtaran Ersal

Doç. Dr. İlker Kıpçak

     

Kimya Müh.

16.1.2018

11:00

Kimya Müh. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI: SÜTUNLU KİL KATALİZÖRLER  ÜZERİNDE AZO BOYAR MADDE İÇEREN ÇÖZELTİLERİN KATALİTİK ISLAK PEROKSİT OKSİDASYONU

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Uğur OKCU

Yrd.Doç.Dr. Ümit ER

-

Makine mühendisliği

11.01.2018

10:00

makine müh. bölümü toplantı salonu

TEZ BAŞLIĞI:     

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Selim GÜRGEN

Doç.Dr. Melih Cemal KUŞHAN

-

Makine Mühendisliği

08.01.2018

10.00

Makine Müh. Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Kayma Altında Katılaşan Sıvı Takviyeli Zırh Kumaşının Seramik Toz Katkıları ile Balistik Açıdan Geliştirilmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Şule Kılınç

Prof. Dr.Ayşegül Aşkın

     

Kimya Mühendisliği

8.1.2018

10:00

Kimya Müh. Bölümü Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Magnezit Atıklarının Kordiyerit Seramiklerde Değerlendirilmesi

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Hakan Çakmak

Doç. Dr. Pınar Aytar Çelik

     

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik AD

27.12.2017

10:00

Rektörlük binası

3. kat toplantı salonu

TEZ BAŞLIĞI:Ramnolipid üretiminde farklı solvent ekstraksiyon stratejilerinin değerlendirilmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Serhan Karakaş

Prof. Dr. Ahmet Çabuk

Yard. Doç. Dr. Ferhan Korkmaz

Biyoloji

27.12.2017

11:30

Rektörlük binası

3. kat toplantı salonu

TEZ BAŞLIĞI:  Endüstriyel Bir Atık Suyun Genotoksik ve Mutajenik Etkilerinin Belirlenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez SAvunması

Ahmet Özer

Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SENDİR

     

Jeoloji Mühendisliği

18.12.2017

09.30

Fen Bilimleri Seminer Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Kışladağ (Uşak) Altın Madeninin Maden Jeolojisi İncelemeleri

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Büşra ŞENER

Prof. Dr. Ahmet ÇABUK

     

Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik Anabilim Dalı

21.12.2017

09:00

FBE Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Kömür Kükürt Gideriminde Drum Tipi Biyoreaktör Uygulamaları

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Gülçin Bektur 

Yrd. Doç. Dr. Tuğba SARAÇ

 

Endüstri Mühendisliği

27.12.2017

11.00

FBE Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Ortak Sunuculu Bağımsız Paralel Makine Çizelgeleme Problemine Sezgisel Yaklaşım 

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Bismillah JOYAN

Yrd. Doç. Dr. Hülya ERKOYUN

Doç. Dr. Murat TÜRKÖZ

Jeoloji Mühendisliği

18.12.2017

11.00

Jeoloji Mühendisliği

Seminer salonu

TEZ BAŞLIĞI:Eskişehir Bölgesi Pliyosen Yaşlı Killi Sedimanlarının Mineralojik ve Kimyasal Bileşenlerinin Mühendislik Özelliklerine Etkisinin İrdelenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR  Tez Savunması

Faruk  GÜL

Prof.Dr. Eşref  ÜNLÜOĞLU

Prof.Dr. Mehmet Ali  TAŞDEMİR

İnşaat  Mühendisliği

7.12.2017

14:00

İnşaat Müh.Böl Toplantı salonu

TEZ BAŞLIĞI: Stratejik  Koruyucu Yapılar  için Yüksek Performanslı  Kompozitlerin  Üretimi ve Mekanik  Davranışı