Tez Savunma Toplantıları
18.09.2017

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Merve Yandımoğlu

Yrd. Doç. Dr. Handan CAN SAKARYA

-

Kimya

15 Eylül 2017

10:00

Fen Edb. Fak. Kimya Böl. Bşk F-5 Blok

TEZ BAŞLIĞI: Staudinger Keten-İmin [2+2] Siklokatılma Reaksiyonuyla Yeni 2-Azetidinonların Sentezi ve Spektroskopik Yöntemlerle Yapılarının Aydınlatılması

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

PUREVBAT DAVAADOO

Doç. Dr. Hüseyin ANKARA

     

Maden Mühendisliği

11.09.2017

10:00

Maden Müh. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Açık İşletmelerde Makine Performanslarının Belirlenmesi

 

 

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Emre AKBEL

Yrd. Doç. Dr. Cenap YILMAZ

     

Bahçe Bitkileri

14.09.2017

10:00

Ziraat Fak.

ANK Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Orta Sakarya Mikroklima Bölgesinde Nar Seleksiyonu

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Sevil Işıklı Bektüre

Doç. Dr. Duygu Kavak

-

Kimya Mühendisliği

8.9.2017

14:00

Kimya Müh. Toplantı Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Nanofiltrasyon Yöntemi ile Deri ve Endüstri Atıksularından Renk Giderimi