Tez Savunma Toplantıları
29.11.2018

 

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

YL Tez Savunması

Anıl Karabulut

Prof. Dr. Murat OLGUN

-

Tarla Bitkileri-

03.12.2018

10:00

Ziraat Fak. ANK Seminer  Salonu

TEZ BAŞLIĞI:Farklı Soya Fasulyesi (Glycine max L.) Çeşitlerinin Eskişehir Ekolojik Koşullarında Bazı Verim ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi

TOPLANTI

ÖĞRENCİ

DANIŞMAN

2.DANIŞMAN

ANABİLİM DALI

TARİH

SAAT

YER

DR Tez Savunması

Özgür AKSOY

Prof.Dr. Muzaffer KAPANOĞLU

-

Endüstri Müh.

30.11.2018

10:00

Fen Bilimleri Enstitüsü Toplantı Salonunda

TEZ BAŞLIĞI:Stokastik ve Dinamik Yapılı Karışık Araçlı Önce Dağıt Sonra Topla Araç Rotalama Problemi için Melez Genetik Algoritma