DR Başvurularında ALES Sınav Sonucunun Geçerlilik Süresi
04.01.2017

Bir yüksek lisans programını tamamladıktan sonra en fazla bir yarıyıl ara vererek doktora programına başvuranlar için ALES'te süre koşulu aranmayacağı hükmü iptal edilmiştir. YÖK kararı için tıklayınız.