Mazeret Sınavları ile ilgili İlkeler
06.12.2016

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

29.11.2016 tarihli ve 2016-49 sayılı

YÖNETİM KURULU 

KARAR 17

Mazeret Sınavları ile ilgili ilkeler

1) Derse devam zorunluluğunu yerine getiren öğrenci Enstitü Yönetim Kurulu tarafından mazeretinin kabul edilmesi durumunda girmediği yarıyıl içi, yarıyıl sonu sınavlarından dilediği yalnız birinin mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, yarıyıl sonu sınavlarının bitimini izleyen ilk hafta içindeki bir iş gününde yapılır.

2) Mazeret sınavlarına katılmak için sağlık raporları Mazeret Sınavı Başvuru Dilekçesi ekinde rapor bitiminden itibaren en geç iki iş günü içerisinde Enstitü’ye teslim edilir. Teslim tarihi olarak Enstitü Evrak Kayıt Tarihi esas alınır. Bu süre dışında yapılan başvurular geçersizdir.

3)Mazereti ilgili Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen öğrenci mazeretinin süresi içinde derslere devam edemez ve sınavlara giremez. Bu süre zarfında girilen sınavlar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir.