7143 sayılı yasadan yararlanan ve ders aşamasında olan öğrencilerin dikkatine
09.10.2018

Tezli yüksek lisans/ doktora öğrencilerinin önceden başardığı krediye bakılmaksızın ilgili  Anabilim Dalının Zorunlu Ders(ler)ini, Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etiği  dersi ile Seminer dersi dahil olmak üzere en az 21 kredilik ders almaları gerekmektedir.